پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
04/04/2008 João [pt] João گۆکردنی 2 دەنگی
04/04/2008 pousada [pt] pousada گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/04/2008 José Saramago [pt] José Saramago گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/04/2008 croquete [pt] croquete گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2008 iogurte [pt] iogurte گۆکردنی -1 دەنگی
03/04/2008 Portugal [pt] Portugal گۆکردنی -1 دەنگی