پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
30/06/2009 nikotino [eo] nikotino گۆکردنی لەلایەن German86ar
23/03/2009 aj [eo] aj گۆکردنی 0 دەنگی
22/03/2009 ĉeko [eo] ĉeko گۆکردنی لەلایەن kenecxjo
22/03/2009 ĉeĥo [eo] ĉeĥo گۆکردنی 0 دەنگی
12/03/2009 koŭtoŭi [eo] koŭtoŭi گۆکردنی لەلایەن Vortarulo
06/03/2009 geschliffen [de] geschliffen گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/03/2009 geschleift [de] geschleift گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/03/2009 Hochzeit (glänzender Höhepunkt) [de] Hochzeit (glänzender Höhepunkt) گۆکردنی 0 دەنگی
06/03/2009 Hochzeit (Feier der Eheschließung) [de] Hochzeit (Feier der Eheschließung) گۆکردنی 0 دەنگی
06/03/2009 Kolonjano [eo] Kolonjano گۆکردنی 0 دەنگی