بەکارهێنەر:

Kawdek

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Kawdek

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
14/03/2020 東漢(やまとのあや) [ja] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
14/03/2020 依羅(よさみ) [ja] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
14/03/2020 山部(やまべ) [ja] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
14/03/2020 津守 [ja] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
14/03/2020 神別 [ja] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
14/03/2020 島取 [ja] 島取 گۆکردنی لەلایەن poyotan
14/03/2020 塩屋 [ja] 塩屋 گۆکردنی لەلایەن poyotan
14/03/2020 境部 [ja] 境部 گۆکردنی لەلایەن poyotan
14/03/2020 車持 [ja] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
14/03/2020 紀伊國造 [ja] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
14/03/2020 片野 [ja] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
14/03/2020 石上(いそのかみ) [ja] 石上(いそのかみ) گۆکردنی لەلایەن moecika
14/03/2020 石上 [ja] 石上 گۆکردنی لەلایەن poyotan
14/03/2020 伊勢大鹿 [ja] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
14/03/2020 弓削 [ja] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
14/03/2020 波羅蜜多 [wuu] 波羅蜜多 گۆکردنی لەلایەن zzl301x
14/03/2020 波羅蜜多 [hak] 波羅蜜多 گۆکردنی لەلایەن Nelson98
14/03/2020 波羅蜜多 [nan] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
14/03/2020 波羅蜜多 [ja] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
14/03/2020 波羅蜜多 [ltc] 波羅蜜多 گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 波羅蜜多 [yue] 波羅蜜多 گۆکردنی لەلایەن nickel9740
14/03/2020 波羅蜜多 [zh] 波羅蜜多 گۆکردنی لەلایەن CiscoFromChina
14/03/2020 魔魅 [ja] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
14/03/2020 蛇苺 [ja] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
14/03/2020 犬槇 [ja] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
14/03/2020 合歓 [ja] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
14/03/2020 禊萩 [ja] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
14/03/2020 赤四手 [ja] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
14/03/2020 御蓼 [ja] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
14/03/2020 貉藻 [ja] بێژە نەکراو بێژە نەکراو