پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
31/05/2013 räkiä [fi] räkiä گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2013 syylä [fi] syylä گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2013 luritus [fi] luritus گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2013 jalkapallojoukkue [fi] jalkapallojoukkue گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2013 puolijoukkue [fi] puolijoukkue گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2013 mustekynä [fi] mustekynä گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2013 ovisarana [fi] ovisarana گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2013 elintarviketurvallisuusvirasto [fi] elintarviketurvallisuusvirasto گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2013 ryytyä [fi] ryytyä گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2013 narina [fi] narina گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2013 liikavarvas [fi] liikavarvas گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2013 vanukas [fi] vanukas گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2013 tyrnimarja [fi] tyrnimarja گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2013 menen [fi] menen گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2013 duuri [fi] duuri گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2013 pärskyttää [fi] pärskyttää گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2013 intervalli [fi] intervalli گۆکردنی 0 دەنگی
31/05/2013 Moi kaikki! [fi] Moi kaikki! گۆکردنی 0 دەنگی
11/04/2013 rääkkääkään [fi] rääkkääkään گۆکردنی 0 دەنگی
11/04/2013 suomen kieli [fi] suomen kieli گۆکردنی 0 دەنگی
11/04/2013 raudoitusseppä [fi] raudoitusseppä گۆکردنی 0 دەنگی
11/04/2013 suurkaupunkilaismainen [fi] suurkaupunkilaismainen گۆکردنی 0 دەنگی
11/04/2013 yhteenvetolomake [fi] yhteenvetolomake گۆکردنی 0 دەنگی
11/04/2013 aragoniitti [fi] aragoniitti گۆکردنی 0 دەنگی
11/04/2013 berliininmunkki [fi] berliininmunkki گۆکردنی 0 دەنگی
11/04/2013 kalsiitti [fi] kalsiitti گۆکردنی 0 دەنگی
11/04/2013 ei kestä [fi] ei kestä گۆکردنی 0 دەنگی
08/03/2013 hyvää naistenpäivää [fi] hyvää naistenpäivää گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/11/2012 induktio [fi] induktio گۆکردنی 0 دەنگی
05/11/2012 irrationaalinen [fi] irrationaalinen گۆکردنی 0 دەنگی