پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
13/09/2017 alfa puro [it] alfa puro گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2017 alfa privativo [it] alfa privativo گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2017 Alfa Romeo 156 [it] Alfa Romeo 156 گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2017 dall'alfa all'omega [it] dall'alfa all'omega گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2017 Alfa Romeo [it] Alfa Romeo گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2017 Alfa Centauri [it] Alfa Centauri گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2017 alfa [it] alfa گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2017 Paperinik [it] Paperinik گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2017 Diabolik [it] Diabolik گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2017 tacchetto intercambiabile [it] tacchetto intercambiabile گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2017 Vaduz [it] Vaduz گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2017 Maronilli [it] Maronilli گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2017 sgonfia [it] sgonfia گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2017 pinacoteche [it] pinacoteche گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2017 Cocchetti [it] Cocchetti گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 carissimo [it] carissimo گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 Emilio Pompilio Miraglia [it] Emilio Pompilio Miraglia گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 differenziano [it] differenziano گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 equa [it] equa گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 equa [la] equa گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 avvinti [it] avvinti گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 adatte [it] adatte گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 difensive [it] difensive گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 fortificazioni [it] fortificazioni گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 dirigerne [it] dirigerne گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 manovrarle [it] manovrarle گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 collegata [it] collegata گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 utilizzi [it] utilizzi گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 realizzandone [it] realizzandone گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2017 settori [it] settori گۆکردنی 0 دەنگی