پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
29/11/2015 qui l'eût cru ! [fr] qui l'eût cru ! گۆکردنی 0 دەنگی
29/11/2015 il m'a pas calculé [fr] il m'a pas calculé گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2014 charretté [fr] charretté گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2014 Siméon Stylite le Jeune [fr] Siméon Stylite le Jeune گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2014 Charenton-Saint-Maurice [fr] Charenton-Saint-Maurice گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2013 déniveler [fr] déniveler گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2013 passerillage [fr] passerillage گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2013 mélioratif [fr] mélioratif گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2013 Tristan et Iseut [fr] Tristan et Iseut گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2013 s'intituler [fr] s'intituler گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2013 gemmage [fr] gemmage گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2013 prétexté [fr] prétexté گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2013 s'annexer [fr] s'annexer گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2013 lové [fr] lové گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2013 inconditionnellement [fr] inconditionnellement گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2013 s'écourter [fr] s'écourter گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2013 séparemment [fr] séparemment گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2013 comparu [fr] comparu گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2013 s'enrégimenter [fr] s'enrégimenter گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2013 Longicorne brun de l'épinette [fr] Longicorne brun de l'épinette گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2013 s'aveugler [fr] s'aveugler گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2013 un assistant social [fr] un assistant social گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2013 Cadoubal [fr] Cadoubal گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2013 s'estimer [fr] s'estimer گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2013 s'entremettre [fr] s'entremettre گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2013 la belle-sœur [fr] la belle-sœur گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2013 fait un travail [fr] fait un travail گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2013 s'étoffer [fr] s'étoffer گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2013 façonné [fr] façonné گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2013 plates-bandes [fr] plates-bandes گۆکردنی 0 دەنگی