پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
07/02/2012 onomatopoeia [en] onomatopoeia گۆکردنی 0 دەنگی
07/02/2012 fjord [en] fjord گۆکردنی 0 دەنگی
07/02/2012 Longhorsley [en] Longhorsley گۆکردنی 0 دەنگی
06/02/2012 Newcastle [en] Newcastle گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/02/2012 Hexham [en] Hexham گۆکردنی 0 دەنگی
06/02/2012 Geordie [en] Geordie گۆکردنی 1 دەنگی
06/02/2012 Mackem [en] Mackem گۆکردنی 0 دەنگی
06/02/2012 Ashington [en] Ashington گۆکردنی 0 دەنگی
06/02/2012 Tynemouth [en] Tynemouth گۆکردنی 0 دەنگی
06/02/2012 Whitley Bay [en] Whitley Bay گۆکردنی 0 دەنگی
06/02/2012 Mark Wallinger [en] Mark Wallinger گۆکردنی -1 دەنگی
06/02/2012 Byker Grove [en] Byker Grove گۆکردنی 0 دەنگی
06/02/2012 Byker [en] Byker گۆکردنی 0 دەنگی
06/02/2012 Berwick-upon-Tweed [en] Berwick-upon-Tweed گۆکردنی 0 دەنگی
06/02/2012 Jarrow [en] Jarrow گۆکردنی 0 دەنگی
06/02/2012 Morpeth [en] Morpeth گۆکردنی 0 دەنگی
06/02/2012 Cramlington [en] Cramlington گۆکردنی 0 دەنگی
06/02/2012 Blyth [en] Blyth گۆکردنی 0 دەنگی
06/02/2012 Georg-August-University [en] Georg-August-University گۆکردنی 0 دەنگی
06/02/2012 Hartlepool [en] Hartlepool گۆکردنی 2 دەنگی
06/02/2012 Newcastle upon Tyne [en] Newcastle upon Tyne گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن