پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
23/07/2009 entorpecer [pt] entorpecer گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/07/2009 Jesus Cristo [pt] Jesus Cristo گۆکردنی 4 دەنگی
23/07/2009 Cristo Redentor [pt] Cristo Redentor گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/07/2009 bolacha [pt] bolacha گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/07/2009 Ornatos Violeta [pt] Ornatos Violeta گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/07/2009 arquitrave [pt] arquitrave گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/07/2009 entretanto [pt] entretanto گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/07/2009 Lusíadas [pt] Lusíadas گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/07/2009 governanta [pt] governanta گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/07/2009 queijada [pt] queijada گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/07/2009 golpe [pt] golpe گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/07/2009 eis aqui [pt] eis aqui گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/07/2009 governador [pt] governador گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/07/2009 Augusto [pt] Augusto گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/07/2009 somar [pt] somar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/07/2009 façanha [pt] façanha گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/07/2009 Mariana [pt] Mariana گۆکردنی 1 دەنگی
23/07/2009 peúga [pt] peúga گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/07/2009 excepção [pt] excepção گۆکردنی 1 دەنگی
23/07/2009 governabilidade [pt] governabilidade گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/07/2009 augurar [pt] augurar گۆکردنی 1 دەنگی
23/07/2009 Gouveia [pt] Gouveia گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2009 argola [pt] argola گۆکردنی 1 دەنگی
23/07/2009 pormenorizado [pt] pormenorizado گۆکردنی 1 دەنگی
23/07/2009 violoncelo [pt] violoncelo گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2009 música [pt] música گۆکردنی 2 دەنگی
23/07/2009 viola [pt] viola گۆکردنی 1 دەنگی
23/07/2009 Timor [pt] Timor گۆکردنی 1 دەنگی
23/07/2009 checo [pt] checo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/07/2009 ábside [pt] ábside گۆکردنی 1 دەنگی