بەکارهێنەر:

FredrikMH

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی FredrikMH

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
31/03/2020 fortere [no] fortere گۆکردنی 0 دەنگی
31/03/2020 Matkroken [no] Matkroken گۆکردنی 0 دەنگی
31/03/2020 å plassere [no] å plassere گۆکردنی 0 دەنگی
31/03/2020 å klage [no] å klage گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 tentativ [no] tentativ گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 kombinatorikk [no] kombinatorikk گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 possessiv [no] possessiv گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 friseddel [no] friseddel گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 elliptisk [no] elliptisk گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 modalitet [no] modalitet گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 deskriptiv [no] deskriptiv گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 normativ [no] normativ گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 sexolog [no] sexolog گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 sexologi [no] sexologi گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 konjunktiv [no] konjunktiv گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 indikativ [no] indikativ گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 kantonal [no] kantonal گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 kanton [no] kanton گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 paradigme [no] paradigme گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 imperativ [no] imperativ گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 laurbærbladet [no] laurbærbladet گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 prototypisk [no] prototypisk گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 astmatisk [no] astmatisk گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 kombinatorisk [no] kombinatorisk گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 leksikal [no] leksikal گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 restriktiv [no] restriktiv گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 generisk [no] generisk گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 prefiks [no] prefiks گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 julegløgg [no] julegløgg گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 visp [no] visp گۆکردنی 0 دەنگی