بەکارهێنەر:

FredrikMH

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی FredrikMH

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
05/11/2020 i strekk [no] i strekk گۆکردنی 0 دەنگی
05/11/2020 et markant standpunkt [no] et markant standpunkt گۆکردنی 0 دەنگی
05/11/2020 slå igjennom [no] slå igjennom گۆکردنی 0 دەنگی
05/11/2020 å fabulere [no] å fabulere گۆکردنی 0 دەنگی
05/11/2020 bestående av [no] bestående av گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2020 førstedame [no] førstedame گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2020 influencer [no] influencer گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2020 ønske velkommen [no] ønske velkommen گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2020 bak ryggen min [no] bak ryggen min گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2020 Varde [no] Varde گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2020 vinterdvale [no] vinterdvale گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2020 vintersøvn [no] vintersøvn گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2020 mutasjon [no] mutasjon گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2020 kaffeplanter [no] kaffeplanter گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2020 Rendalen [no] Rendalen گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2020 Åge [no] Åge گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2020 psoriasis [no] psoriasis گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2020 rund [no] rund گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2020 sne [no] sne گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2020 kløve [no] kløve گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2020 svulme [no] svulme گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2020 kolitt [no] kolitt گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2020 tjukklefse [no] tjukklefse گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2020 tykklefse [no] tykklefse گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2020 bekymringsløs [no] bekymringsløs گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2020 stunt [no] stunt گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2020 ta heisen [no] ta heisen گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2020 gravleggelse [no] gravleggelse گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2020 koronasyk [no] koronasyk گۆکردنی 0 دەنگی
04/11/2020 Smalltalk [no] Smalltalk گۆکردنی 0 دەنگی