بەکارهێنەر:

Frankie

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Frankie

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
11/07/2018 fiókká [hu] fiókká گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 koncesszióba [hu] koncesszióba گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 koncessziós [hu] koncessziós گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 koncesszió [hu] koncesszió گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 koncessziót [hu] koncessziót گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 diplomáciának [hu] diplomáciának گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 kitermelése [hu] kitermelése گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 epizódja [hu] epizódja گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 piacként [hu] piacként گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 minimalizálva [hu] minimalizálva گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 potenciálját  [hu] potenciálját  گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 potenciálja [hu] potenciálja گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 blokkolása [hu] blokkolása گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 geogazdasági [hu] geogazdasági گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 geogazdaság [hu] geogazdaság گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 geogazdasága [hu] geogazdasága گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 előfeltételeiként [hu] előfeltételeiként گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 előfeltételei [hu] előfeltételei گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 előfeltételeim [hu] előfeltételeim گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 előfeltételek [hu] előfeltételek گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 előfeltételeket [hu] előfeltételeket گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 aspektusa [hu] aspektusa گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 aspektust [hu] aspektust گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 aspektusokat [hu] aspektusokat گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 aspektusok [hu] aspektusok گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 nemzettudatában [hu] nemzettudatában گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 Moldvától [hu] Moldvától گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 tohuvabohu [hu] tohuvabohu گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 tennél [hu] tennél گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 te viszed [hu] te viszed گۆکردنی 0 دەنگی