بەکارهێنەر:

Frankie

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Frankie

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
29/09/2018 sorszámon [hu] sorszámon گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 Alsópodsága [hu] Alsópodsága گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 Torockógyertyános [hu] Torockógyertyános گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 Aranyoslonka [hu] Aranyoslonka گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 Bedellő [hu] Bedellő گۆکردنی 0 دەنگی
14/09/2018 radiometria [hu] radiometria گۆکردنی 0 دەنگی
14/09/2018 sugárerősségnek [hu] sugárerősségnek گۆکردنی 0 دەنگی
14/09/2018 sugárerősség [hu] sugárerősség گۆکردنی 0 دەنگی
14/09/2018 interferometria [hu] interferometria گۆکردنی 0 دەنگی
14/09/2018 interferometrikus [hu] interferometrikus گۆکردنی 0 دەنگی
14/09/2018 alacsonyfrekvenciás [hu] alacsonyfrekvenciás گۆکردنی 0 دەنگی
14/09/2018 legenergikusabb [hu] legenergikusabb گۆکردنی 0 دەنگی
14/09/2018 naptevékenységek [hu] naptevékenységek گۆکردنی 0 دەنگی
14/09/2018 bázishosszakon [hu] bázishosszakon گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2018 felkészületlenségét [hu] felkészületlenségét گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2018 javítótanárok [hu] javítótanárok گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2018 népszerűsítője [hu] népszerűsítője گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2018 legutóbbitól [hu] legutóbbitól گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2018 ágyékhártya [hu] ágyékhártya گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2018 adamaskő [hu] adamaskő گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2018 hencser [hu] hencser گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2018 fürgöl [hu] fürgöl گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2018 rojt [hu] rojt گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2018 fityelék [hu] fityelék گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2018 babaj [hu] babaj گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2018 murok [hu] murok گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2018 millye [hu] millye گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2018 kaszap [hu] kaszap گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2018 kaszab [hu] kaszab گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2018 kanyó [hu] kanyó گۆکردنی 0 دەنگی