بەکارهێنەر:

Frankie

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Frankie

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
13/11/2018 perecseni [hu] perecseni گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2018 pálinkakészítés [hu] pálinkakészítés گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2018 citerázás [hu] citerázás گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2018 istállótrágyával [hu] istállótrágyával گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2018 istállótrágya [hu] istállótrágya گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2018 Perecseny [hu] Perecseny گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2018 perecsenyi [hu] perecsenyi گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2018 Drugetháza [hu] Drugetháza گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2018 Kapuszög [hu] Kapuszög گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2018 hagymatermesztésbe [hu] hagymatermesztésbe گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2018 ventilációval [hu] ventilációval گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2018 ventiláció [hu] ventiláció گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2018 szilágyperecseni [hu] szilágyperecseni گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2018 optáns [hu] optáns گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2018 Regnum Marianum [hu] Regnum Marianum گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2018 apuja [hu] apuja گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2018 tíkfa [hu] tíkfa گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2018 kijjebb [hu] kijjebb گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2018 gerendely [hu] gerendely گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2018 borzadály [hu] borzadály گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2018 hangyáé [hu] hangyáé گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2018 kesely [hu] kesely گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2018 filmszalagra [hu] filmszalagra گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2018 viseleten [hu] viseleten گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2018 zsinórból [hu] zsinórból گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2018 formájaként [hu] formájaként گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2018 legirritálóbb [hu] legirritálóbb گۆکردنی 0 دەنگی
13/11/2018 összehasonlításkor [hu] összehasonlításkor گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2018 Szilágyságban [hu] Szilágyságban گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2018 Jézusmária [hu] Jézusmária گۆکردنی 0 دەنگی