بەکارهێنەر:

Frankie

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Frankie

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
29/09/2018 taró [hu] taró گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 tápanyagtartalom [hu] tápanyagtartalom گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 hántolatlan [hu] hántolatlan گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 vitamintartalma [hu] vitamintartalma گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 felszívódása [hu] felszívódása گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 előbbit [hu] előbbit گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 tahina [hu] tahina گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 eszmeáramlatok [hu] eszmeáramlatok گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 kasmírgyapjú [hu] kasmírgyapjú گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 szubkontinens [hu] szubkontinens گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 biorégió [hu] biorégió گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 területhierarchiában [hu] területhierarchiában گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 természetföldrajzi [hu] természetföldrajzi گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 faunabirodalmak [hu] faunabirodalmak گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 ikerkontinensen [hu] ikerkontinensen گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 kimmer [hu] kimmer گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 Urartu [hu] Urartu گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 toháriak [hu] toháriak گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 anziksz [hu] anziksz گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 hazaérsz [hu] hazaérsz گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 hokkerlire [hu] hokkerlire گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 hokkerli [hu] hokkerli گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 filmszemléje [hu] filmszemléje گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 pattanók [hu] pattanók گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 kemencehalacska [hu] kemencehalacska گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 ősföldrajza [hu] ősföldrajza گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 ősföldrajz [hu] ősföldrajz گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 Alsószolcsva [hu] Alsószolcsva گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 Felsőszolcsva [hu] Felsőszolcsva گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2018 Felsőpodsága [hu] Felsőpodsága گۆکردنی 0 دەنگی