بەکارهێنەر:

Frankie

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Frankie

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
03/08/2018 objektumelvű [hu] objektumelvű گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 objektumorientált [hu] objektumorientált گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 osztálydefiníció [hu] osztálydefiníció گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 egzisztencializmust [hu] egzisztencializmust گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 elidegenedése [hu] elidegenedése گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 stilizálva [hu] stilizálva گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 közreműködése [hu] közreműködése گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 videóknál [hu] videóknál گۆکردنی 0 دەنگی
03/08/2018 Machula Tibor [hu] Machula Tibor گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2018 iparművészet [hu] iparművészet گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2018 képviselőjét [hu] képviselőjét گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2018 erőtér [hu] erőtér گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2018 ellenfeleit [hu] ellenfeleit گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2018 kapcsolatba kerül [hu] kapcsolatba kerül گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2018 csalja [hu] csalja گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2018 baloldallal [hu] baloldallal گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2018 Csapody [hu] Csapody گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 napirendje [hu] napirendje گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 napirended [hu] napirended گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 napirendem [hu] napirendem گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 konszenzusa [hu] konszenzusa گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 átpolitizálja [hu] átpolitizálja گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 szemszögükből [hu] szemszögükből گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 petrolkémiai [hu] petrolkémiai گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 rákapcsolása [hu] rákapcsolása گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 gázhálózatra [hu] gázhálózatra گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 gázhálózata [hu] gázhálózata گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 övezetéhez  [hu] övezetéhez  گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 tartozóként [hu] tartozóként گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2018 fogyasztóval  [hu] fogyasztóval  گۆکردنی 0 دەنگی