بەکارهێنەر:

Erviy

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Erviy

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
09/12/2014 налалтын [chm] налалтын گۆکردنی 0 دەنگی
09/12/2014 ышталтман [chm] ышталтман گۆکردنی 0 دەنگی
09/12/2014 куштыраҥден [chm] куштыраҥден گۆکردنی 0 دەنگی
09/12/2014 тудынат [chm] тудынат گۆکردنی 0 دەنگی
09/12/2014 ойлымаште [chm] ойлымаште گۆکردنی 0 دەنگی
09/12/2014 палдырналт [chm] палдырналт گۆکردنی 0 دەنگی
09/12/2014 ненчен [chm] ненчен گۆکردنی 0 دەنگی
09/12/2014 шинчышаш [chm] шинчышаш گۆکردنی 0 دەنگی
09/12/2014 тушкыман [chm] тушкыман گۆکردنی 0 دەنگی
09/12/2014 пӱчкедалтын [chm] пӱчкедалтын گۆکردنی 0 دەنگی
09/12/2014 шуйдарышт [chm] шуйдарышт گۆکردنی 0 دەنگی
09/12/2014 пластике [chm] пластике گۆکردنی 0 دەنگی
09/12/2014 условий [chm] условий گۆکردنی 0 دەنگی
09/12/2014 лиялтын [chm] лиялтын گۆکردنی 1 دەنگی
09/12/2014 келгӹ [chm] келгӹ گۆکردنی 0 دەنگی
09/12/2014 вашлие [chm] вашлие گۆکردنی 0 دەنگی
09/12/2014 олтышаш [chm] олтышаш گۆکردنی 0 دەنگی
09/12/2014 лодемалт [chm] лодемалт گۆکردنی 0 دەنگی
09/12/2014 лыкташ [chm] лыкташ گۆکردنی 0 دەنگی
08/12/2014 малыдымаш [chm] малыдымаш گۆکردنی 0 دەنگی
08/12/2014 ньӹгӓш [chm] ньӹгӓш گۆکردنی 0 دەنگی
08/12/2014 шӹл [chm] шӹл گۆکردنی 0 دەنگی
08/12/2014 кучалтде [chm] кучалтде گۆکردنی 0 دەنگی
08/12/2014 мамыкаҥден [chm] мамыкаҥден گۆکردنی 0 دەنگی
08/12/2014 сигырал [chm] сигырал گۆکردنی 0 دەنگی
08/12/2014 йошкаргемаш [chm] йошкаргемаш گۆکردنی 0 دەنگی
08/12/2014 сӧсналык [chm] сӧсналык گۆکردنی 0 دەنگی
08/12/2014 солалтын [chm] солалтын گۆکردنی 0 دەنگی
08/12/2014 опталшыла [chm] опталшыла گۆکردنی 0 دەنگی
08/12/2014 чыгылтарен [chm] чыгылтарен گۆکردنی 0 دەنگی