بەکارهێنەر:

Erviy

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Erviy

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
24/12/2014 шонкала [chm] шонкала گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2014 ялжын [chm] ялжын گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2014 каласалтеш [chm] каласалтеш گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2014 кышажым [chm] кышажым گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2014 сылнымутышто [chm] сылнымутышто گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2014 палыжым [chm] палыжым گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2014 манына [chm] манына گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2014 ушет [chm] ушет گۆکردنی -1 دەنگی
24/12/2014 вачым [chm] вачым گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2014 пӱгыртенна [chm] пӱгыртенна گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2014 кеч-кӧланат [chm] кеч-кӧланат گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2014 укшышкыжо [chm] укшышкыжо گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2014 сӱретым [chm] сӱретым گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2014 снегымат [chm] снегымат گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2014 чонышто [chm] чонышто گۆکردنی -1 دەنگی
24/12/2014 шӱлыкым [chm] шӱлыкым گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2014 суртыштыжо [chm] суртыштыжо گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2014 йомалше [chm] йомалше گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2014 лудшылан [chm] лудшылан گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2014 Шуя [chm] Шуя گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2014 кагазыш [chm] кагазыш گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2014 рефрен [chm] рефрен گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2014 шонкалышыжла [chm] шонкалышыжла گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2014 ласкаже [chm] ласкаже گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2014 кузукташ [chm] кузукташ گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2014 почеламутлаште [chm] почеламутлаште گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2014 саскатым [chm] саскатым گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2014 геройжо [chm] геройжо گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2014 йоҥгат [chm] йоҥгат گۆکردنی 0 دەنگی
21/12/2014 корнывожлаште [chm] корнывожлаште گۆکردنی 0 دەنگی