پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
04/06/2009 la tour Eiffel [fr] la tour Eiffel گۆکردنی -1 دەنگی
04/06/2009 quoi [fr] quoi گۆکردنی -1 دەنگی
04/06/2009 messieurs [fr] messieurs گۆکردنی 0 دەنگی
04/06/2009 pinotage [fr] pinotage گۆکردنی 0 دەنگی
04/06/2009 tu manges [fr] tu manges گۆکردنی -1 دەنگی
04/06/2009 vous mangez [fr] vous mangez گۆکردنی -1 دەنگی
04/06/2009 rue Jean du Bellay [fr] rue Jean du Bellay گۆکردنی 0 دەنگی