پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
06/09/2009 achicoria [es] achicoria گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2009 pera [es] pera گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/09/2009 adquisición [es] adquisición گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/09/2009 recelo [es] recelo گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/09/2009 champiñones [es] champiñones گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/09/2009 guisantes [es] guisantes گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/09/2009 apio [es] apio گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/07/2009 sentarme [es] sentarme گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/07/2009 honrado [es] honrado گۆکردنی 0 دەنگی
19/07/2009 barrigón [es] barrigón گۆکردنی 0 دەنگی
16/07/2009 adiestrar [es] adiestrar گۆکردنی 0 دەنگی
16/07/2009 distrito [es] distrito گۆکردنی 0 دەنگی
16/07/2009 gales [es] gales گۆکردنی 0 دەنگی
16/07/2009 salvia [es] salvia گۆکردنی 1 دەنگی
16/07/2009 anchura [es] anchura گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
16/07/2009 guardabarros [es] guardabarros گۆکردنی 0 دەنگی
16/07/2009 seductor [es] seductor گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
16/07/2009 tempestuoso [es] tempestuoso گۆکردنی 0 دەنگی
16/07/2009 vendido [es] vendido گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/06/2009 Groenlandia [es] Groenlandia گۆکردنی 0 دەنگی
14/06/2009 arriesgar [es] arriesgar گۆکردنی 0 دەنگی
14/06/2009 representar [es] representar گۆکردنی 1 دەنگی
14/06/2009 premiar [es] premiar گۆکردنی 0 دەنگی
14/06/2009 respectar [es] respectar گۆکردنی 0 دەنگی
14/06/2009 despedirse [es] despedirse گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/06/2009 proveniente [es] proveniente گۆکردنی 0 دەنگی
14/06/2009 acompañamiento [es] acompañamiento گۆکردنی 0 دەنگی
14/06/2009 oler mal [es] oler mal گۆکردنی 0 دەنگی
14/06/2009 Redentor [es] Redentor گۆکردنی 0 دەنگی
14/06/2009 barrendero [es] barrendero گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن