پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
29/10/2010 Breen [no] Breen گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
29/10/2010 Vegard Breen [no] Vegard Breen گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2010 brei [no] brei گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2010 glatt [no] glatt گۆکردنی 1 دەنگی
29/10/2010 røde [no] røde گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2010 flott [no] flott گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
29/10/2010 mager [no] mager گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2010 statistisk [no] statistisk گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2010 barsk [no] barsk گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2010 vill [no] vill گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2010 beskjeden [no] beskjeden گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
29/10/2010 utrolig [no] utrolig گۆکردنی -1 دەنگی
29/10/2010 nettopp [no] nettopp گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
29/10/2010 tekjøkken [no] tekjøkken گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
29/10/2010 kjetter [no] kjetter گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
29/10/2010 tjære [no] tjære گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2010 aass bryggeri [no] aass bryggeri گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2010 frekvens [no] frekvens گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2010 mage [no] mage گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2009 sæterrømme [no] sæterrømme گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2009 militær [no] militær گۆکردنی 1 دەنگی
09/11/2009 kjærtegn [no] kjærtegn گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2009 kjærleik [no] kjærleik گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2009 Buran [no] Buran گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2009 einherjar [no] einherjar گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2009 dimmu borgir [no] dimmu borgir گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2009 Kiberg [no] Kiberg گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2009 burzum [no] burzum گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2009 Lævateinn [no] Lævateinn گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2009 takk for sist [no] takk for sist گۆکردنی 0 دەنگی