بەکارهێنەر:

BridEilis

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی BridEilis

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
12/12/2019 Branna [ga] Branna گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 Mac Raicín [ga] Mac Raicín گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 Mór-Ríona [ga] Mór-Ríona گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 Ó Briún [ga] Ó Briún گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 Ó Sluaghadháin [ga] Ó Sluaghadháin گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 Ó Sluáin [ga] Ó Sluáin گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 cuartha [ga] cuartha گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 ana fhuar [ga] ana fhuar گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 róthe [ga] róthe گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 rómheirbh [ga] rómheirbh گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 náisiúntacht [ga] náisiúntacht گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 tusainm [ga] tusainm گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 neacha [ga] neacha گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 fuinseoige [ga] fuinseoige گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 cinnteoidh [ga] cinnteoidh گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 Earnán [ga] Earnán گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 Eanruig [ga] Eanruig گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 imeochaidh [ga] imeochaidh گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 beannacht libh [ga] beannacht libh گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 smaoiním [ga] smaoiním گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 leantóir [ga] leantóir گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 gearánta [ga] gearánta گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 maith go leor [ga] maith go leor گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 go diail [ga] go diail گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 ana thirim [ga] ana thirim گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 ana gheal [ga] ana gheal گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 ana dhorcha [ga] ana dhorcha گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 ana ghrianmhar [ga] ana ghrianmhar گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 ana ghaofar [ga] ana ghaofar گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 róghaofar [ga] róghaofar گۆکردنی 0 دەنگی