بەکارهێنەر:

BridEilis

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی BridEilis

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
10/05/2018 Creimhinis [ga] Creimhinis گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 clabhcánach [ga] clabhcánach گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 Ioruaise [ga] Ioruaise گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 Liadán [ga] Liadán گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 Fionnleaseach [ga] Fionnleaseach گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 tuairteála [ga] tuairteála گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 Drochubh, drochéan [ga] Drochubh, drochéan گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 Unsic (Old Irish) [ga] Unsic (Old Irish) گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 Ibormeith (Old Irish) [ga] Ibormeith (Old Irish) گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 Na daltaí [ga] Na daltaí گۆکردنی 1 دەنگی
10/05/2018 scatach [ga] scatach گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 Ceasair [ga] Ceasair گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 féinig [ga] féinig گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 Duagh [ga] Duagh گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 trastíre [ga] trastíre گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 mairg [ga] mairg گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 aibiú [ga] aibiú گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 Leispiach [ga] Leispiach گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 ndeireann [ga] ndeireann گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 cadhnaíocht [ga] cadhnaíocht گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 turadh [ga] turadh گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 fo-éadaí [ga] fo-éadaí گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 Lambeg [en] Lambeg گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 spéaclachaí [ga] spéaclachaí گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 Eachthiarnáin [ga] Eachthiarnáin گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 Riagán [ga] Riagán گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 Fechín [ga] Fechín گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 Fearchar [ga] Fearchar گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 Fachtna [ga] Fachtna گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 Donndubhán [ga] Donndubhán گۆکردنی 0 دەنگی