بەکارهێنەر:

BridEilis

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی BridEilis

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
16/02/2021 aontaíomar [ga] aontaíomar گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 dhíolfaidh [ga] dhíolfaidh گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 chabhraíodh [ga] chabhraíodh گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 chanaim [ga] chanaim گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 bualtaigh [ga] bualtaigh گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 jacaí [ga] jacaí گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 dtabharfá [ga] dtabharfá گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 gcuirfeá [ga] gcuirfeá گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 triomaíonn [ga] triomaíonn گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 cuardaíonn [ga] cuardaíonn گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 caiteoir [ga] caiteoir گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 eolaithe [ga] eolaithe گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 heolaithe [ga] heolaithe گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 mbitheolaíocht [ga] mbitheolaíocht گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 tsaotharlann [ga] tsaotharlann گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 dromchla [ga] dromchla گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 turgnamh [ga] turgnamh گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 chearnóg [ga] chearnóg گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 ollscoileanna [ga] ollscoileanna گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 ioslódalfaidh [ga] ioslódalfaidh گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 mbéarfaidh [ga] mbéarfaidh گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 goideann [ga] goideann گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 páircealfaidh [ga] páircealfaidh گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 pháircealfaidh [ga] pháircealfaidh گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 sábhálann [ga] sábhálann گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 tuillfidh [ga] tuillfidh گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 mbuafaidh [ga] mbuafaidh گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 aidiabatach [ga] aidiabatach گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 Oilibhéar [ga] Oilibhéar گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 mo chairde [ga] mo chairde گۆکردنی 0 دەنگی