بەکارهێنەر:

BridEilis

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی BridEilis

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
10/05/2018 Leispiach [ga] Leispiach گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 ndeireann [ga] ndeireann گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 cadhnaíocht [ga] cadhnaíocht گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 turadh [ga] turadh گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 fo-éadaí [ga] fo-éadaí گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 Lambeg [en] Lambeg گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 spéaclachaí [ga] spéaclachaí گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 Eachthiarnáin [ga] Eachthiarnáin گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 Riagán [ga] Riagán گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 Fechín [ga] Fechín گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 Fearchar [ga] Fearchar گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 Fachtna [ga] Fachtna گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 Donndubhán [ga] Donndubhán گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 Damhán [ga] Damhán گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 grána [ga] grána گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 Cé méid? [ga] Cé méid? گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 trácht gnóthach [ga] trácht gnóthach گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 sracfhéachaint [ga] sracfhéachaint گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 sonc [ga] sonc گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 cros [ga] cros گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 rite [ga] rite گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 mheabair [ga] mheabair گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 Táim bródúil asat [ga] Táim bródúil asat گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 Táim bródúil astu [ga] Táim bródúil astu گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 mayo [en] mayo گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 cáiliúla [ga] cáiliúla گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 ná béir [ga] ná béir گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 trasnaigh [ga] trasnaigh گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 monghar [ga] monghar گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2018 íoslódálfaimid [ga] íoslódálfaimid گۆکردنی 1 دەنگی