بەکارهێنەر:

BridEilis

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی BridEilis

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
21/05/2018 gléasaim [ga] gléasaim گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2018 dearmadta [ga] dearmadta گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2018 thaitníomar [ga] thaitníomar گۆکردنی 1 دەنگی
21/05/2018 duisim [ga] duisim گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2018 Bhfeicfinn [ga] Bhfeicfinn گۆکردنی 1 دەنگی
21/05/2018 caithidís [ga] caithidís گۆکردنی 1 دەنگی
21/05/2018 thiocfaidís [ga] thiocfaidís گۆکردنی 1 دەنگی
21/05/2018 ceamaradóir [ga] ceamaradóir گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2018 dtarlódh [ga] dtarlódh گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2018 gcoinneodh [ga] gcoinneodh گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2018 ciúnaigh [ga] ciúnaigh گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2018 dheiseoinn [ga] dheiseoinn گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2018 theagmhaigh [ga] theagmhaigh گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2018 theagmhaíomar [ga] theagmhaíomar گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2018 Ní bhfaighfidh [ga] Ní bhfaighfidh گۆکردنی 1 دەنگی
21/05/2018 roghnaínn [ga] roghnaínn گۆکردنی 1 دەنگی
21/05/2018 roghnóinn [ga] roghnóinn گۆکردنی 1 دەنگی
21/05/2018 Bheirigh [ga] Bheirigh گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2018 éagsúlóidh [ga] éagsúlóidh گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2018 liathadh [ga] liathadh گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2018 Conmhaicne [ga] Conmhaicne گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2018 cadal [ga] cadal گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2018 an lasairéan [ga] an lasairéan گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2018 dhéanainn [ga] dhéanainn گۆکردنی 1 دەنگی
20/05/2018 imreofá [ga] imreofá گۆکردنی 1 دەنگی
20/05/2018 chabhraíteá [ga] chabhraíteá گۆکردنی 1 دەنگی
20/05/2018 bod an deamhain [gd] bod an deamhain گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2018 Is féidir súil eile a chaitheamh air. [ga] Is féidir súil eile a chaitheamh air. گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2018 Is fearr foighne ná fortún. [ga] Is fearr foighne ná fortún. گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2018 cruachaint [ga] cruachaint گۆکردنی 0 دەنگی