بەکارهێنەر:

BridEilis

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی BridEilis

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
16/02/2021 mogall [ga] mogall گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 cosúil [ga] cosúil گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 doghrainn [ga] doghrainn گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 luaith [ga] luaith گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 raon [ga] raon گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 gairid [ga] gairid گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 gearr [ga] gearr گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 Ó Conaill [ga] Ó Conaill گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 an mhá [ga] an mhá گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 cliamhain [ga] cliamhain گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 iarann [ga] iarann گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 beidh mé [ga] beidh mé گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 an Samhradh [ga] an Samhradh گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 deireadh [ga] deireadh گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 Deireadh Fómhair [ga] Deireadh Fómhair گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 an Déardaoin [ga] an Déardaoin گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 ramhraigh [ga] ramhraigh گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 loscadh [ga] loscadh گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 ach oiread [ga] ach oiread گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 Táin Bó Cúailnge [ga] Táin Bó Cúailnge گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 urchar [ga] urchar گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 muin ar mhuin [ga] muin ar mhuin گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 tobac [ga] tobac گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 fear gnímh [ga] fear gnímh گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 le haghaidh [ga] le haghaidh گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 sciodar [ga] sciodar گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 sciodar buinní [ga] sciodar buinní گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 banc [ga] banc گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 Iománaíocht [ga] Iománaíocht گۆکردنی 0 دەنگی
16/02/2021 pota [ga] pota گۆکردنی 0 دەنگی