بەکارهێنەر:

BridEilis

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی BridEilis

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
11/05/2021 iarsmalainne [ga] iarsmalainne گۆکردنی 0 دەنگی
11/05/2021 An Francach [ga] An Francach گۆکردنی 0 دەنگی
11/05/2021 fhága [ga] fhága گۆکردنی 0 دەنگی
30/04/2021 scaif [ga] scaif گۆکردنی 0 دەنگی
02/04/2021 luaidh [ga] luaidh گۆکردنی 0 دەنگی
02/04/2021 Dairlín [ga] Dairlín گۆکردنی 0 دەنگی
02/04/2021 scearc [ga] scearc گۆکردنی 0 دەنگی
02/04/2021 Nóim [ga] Nóim گۆکردنی 0 دەنگی
02/04/2021 cúirtéiseach [ga] cúirtéiseach گۆکردنی 0 دەنگی
02/04/2021 cuin [ga] cuin گۆکردنی 0 دەنگی
02/04/2021 Is í an eorna nua tú a fheiceáil. [ga] Is í an eorna nua tú a fheiceáil. گۆکردنی 0 دەنگی
02/04/2021 shiulóide [ga] shiulóide گۆکردنی 0 دەنگی
02/04/2021 Conchubar [ga] Conchubar گۆکردنی 0 دەنگی
02/04/2021 flúirseach [ga] flúirseach گۆکردنی 0 دەنگی
02/04/2021 Luimníoch [ga] Luimníoch گۆکردنی 0 دەنگی
02/04/2021 Murchús [ga] Murchús گۆکردنی 0 دەنگی
02/04/2021 breathnóinn [ga] breathnóinn گۆکردنی 0 دەنگی
02/04/2021 t-oibritheoir [ga] t-oibritheoir گۆکردنی 0 دەنگی
02/04/2021 Aonbarr [ga] Aonbarr گۆکردنی 0 دەنگی
02/04/2021 bhfeadfainn [ga] bhfeadfainn گۆکردنی 0 دەنگی
02/04/2021 Leighseach [ga] Leighseach گۆکردنی 0 دەنگی
02/04/2021 saol flúirseach [ga] saol flúirseach گۆکردنی 0 دەنگی
02/04/2021 cúisigh [ga] cúisigh گۆکردنی 0 دەنگی
02/04/2021 dtuigfeá [ga] dtuigfeá گۆکردنی 0 دەنگی
02/04/2021 Do-athraithe [ga] Do-athraithe گۆکردنی 0 دەنگی
02/04/2021 bialanna [ga] bialanna گۆکردنی 0 دەنگی
02/04/2021 Tuatha de Danann [ga] Tuatha de Danann گۆکردنی 0 دەنگی
02/04/2021 Seanchas Ardmhacha [ga] Seanchas Ardmhacha گۆکردنی 0 دەنگی
02/04/2021 Aegnus [ga] Aegnus گۆکردنی 0 دەنگی
02/04/2021 Fliodhais - Flidais [ga] Fliodhais - Flidais گۆکردنی 0 دەنگی