بەکارهێنەر:

BridEilis

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی BridEilis

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
15/09/2019 smid [ga] smid گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 Leoid [en] Leoid گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 Tlachtga [ga] Tlachtga گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 Damhnaic [ga] Damhnaic گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 Séadhna [ga] Séadhna گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 anas [ga] anas گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 Ciabhán [ga] Ciabhán گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 sciorr [ga] sciorr گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 Danann [ga] Danann گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 Cairide [ga] Cairide گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 Brotiarna [ga] Brotiarna گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 Huair [ga] Huair گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 Céide [ga] Céide گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 díspeagadh [ga] díspeagadh گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 áitreabhach [ga] áitreabhach گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 An Bhreatnais [ga] An Bhreatnais گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 Bláthíne [ga] Bláthíne گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 sluaigh [ga] sluaigh گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 derbfine [ga] derbfine گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 aiteach [ga] aiteach گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 Moruadh [ga] Moruadh گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 mífhóinteach [ga] mífhóinteach گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 cóireáil [ga] cóireáil گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 liopard [ga] liopard گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 Feadóg Stáin [ga] Feadóg Stáin گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 Leabhar na Míosa [ga] Leabhar na Míosa گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 Banghaisgidheach [ga] Banghaisgidheach گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 Teidí [ga] Teidí گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 eisceacht [ga] eisceacht گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 spúnóig [ga] spúnóig گۆکردنی 0 دەنگی