بەکارهێنەر:

BridEilis

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی BridEilis

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
21/05/2018 Bheirigh [ga] Bheirigh گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2018 éagsúlóidh [ga] éagsúlóidh گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2018 liathadh [ga] liathadh گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2018 Conmhaicne [ga] Conmhaicne گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2018 cadal [ga] cadal گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2018 an lasairéan [ga] an lasairéan گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2018 dhéanainn [ga] dhéanainn گۆکردنی 1 دەنگی
20/05/2018 imreofá [ga] imreofá گۆکردنی 1 دەنگی
20/05/2018 chabhraíteá [ga] chabhraíteá گۆکردنی 1 دەنگی
20/05/2018 bod an deamhain [gd] bod an deamhain گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2018 Is féidir súil eile a chaitheamh air. [ga] Is féidir súil eile a chaitheamh air. گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2018 Is fearr foighne ná fortún. [ga] Is fearr foighne ná fortún. گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2018 cruachaint [ga] cruachaint گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2018 de dhíobháil [ga] de dhíobháil گۆکردنی 1 دەنگی
20/05/2018 Lackanavea [en] Lackanavea گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2018 iafaidh [ga] iafaidh گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2018 Meiriceá Theas [ga] Meiriceá Theas گۆکردنی 1 دەنگی
20/05/2018 Meiriceá Thuaidh [ga] Meiriceá Thuaidh گۆکردنی 1 دەنگی
20/05/2018 dhódh [ga] dhódh گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2018 angaidh [ga] angaidh گۆکردنی 1 دەنگی
20/05/2018 angadh [ga] angadh گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2018 dá mbuailfeadh [ga] dá mbuailfeadh گۆکردنی 1 دەنگی
20/05/2018 d'iaigh siad [ga] d'iaigh siad گۆکردنی 1 دەنگی
20/05/2018 cinnigí [ga] cinnigí گۆکردنی 1 دەنگی
20/05/2018 urrann [ga] urrann گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2018 snoí [ga] snoí گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2018 snoígí [ga] snoígí گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2018 shnigh sé [ga] shnigh sé گۆکردنی 1 دەنگی
20/05/2018 threabhfainn [ga] threabhfainn گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2018 treabhaigí [ga] treabhaigí گۆکردنی 1 دەنگی