بەکارهێنەر:

BridEilis

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی BridEilis

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
06/05/2018 Gabhaile [ga] Gabhaile گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 créacht [ga] créacht گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 fallaí [ga] fallaí گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 ar chlé [ga] ar chlé گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 an fhaill [ga] an fhaill گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 teachtaí [ga] teachtaí گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 d'aonar [ga] d'aonar گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 ní fhónfaidh sé [ga] ní fhónfaidh sé گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 dearna [ga] dearna گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 bhfásann [ga] bhfásann گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 thriúr [ga] thriúr گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 sháraíonn [ga] sháraíonn گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 machnaigh [ga] machnaigh گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 gannchuid [ga] gannchuid گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 curiarracht [ga] curiarracht گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 ngloine [ga] ngloine گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 biatachas [ga] biatachas گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 Éire Saor [ga] Éire Saor گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 Ó Foghludha [ga] Ó Foghludha گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 Samhna [ga] Samhna گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 taistil [ga] taistil گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 scealp [ga] scealp گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 ráicleach [ga] ráicleach گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 dochar [ga] dochar گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 óglachas [ga] óglachas گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 ní thiocfaidh [ga] ní thiocfaidh گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 ní thiocfainn [ga] ní thiocfainn گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 fónamh [ga] fónamh گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 gríoscán [ga] gríoscán گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 Brandubh [ga] Brandubh گۆکردنی 0 دەنگی