بەکارهێنەر:

BridEilis

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی BridEilis

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
12/12/2019 Allsún [ga] Allsún گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 Bhafel [ga] Bhafel گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 araoid [ga] araoid گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 amchlár [ga] amchlár گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 cuachaireacht [ga] cuachaireacht گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 seanchaithe [ga] seanchaithe گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 righneáil [ga] righneáil گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 bagair [ga] bagair گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 éigh [ga] éigh گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 sruthaigh [ga] sruthaigh گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 bhfeicimid [ga] bhfeicimid گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 oigiséad [ga] oigiséad گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 sámhánaí [ga] sámhánaí گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 haileo [ga] haileo گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 muineacha [ga] muineacha گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 d'íosfaidís [ga] d'íosfaidís گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 dociméad [ga] dociméad گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 deasghnátha [ga] deasghnátha گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 brachán [ga] brachán گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 breith chionta [ga] breith chionta گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 tuilleamh [ga] tuilleamh گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 gníomhartha [ga] gníomhartha گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 tiomsaitheacht [ga] tiomsaitheacht گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 coilínigh [ga] coilínigh گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 sháimhrigh [ga] sháimhrigh گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 nóisean [ga] nóisean گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 mbeifear [ga] mbeifear گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 clachair [ga] clachair گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 bagraíonn [ga] bagraíonn گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 aonbheannaigh [ga] aonbheannaigh گۆکردنی 0 دەنگی