بەکارهێنەر:

BridEilis

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی BridEilis

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
06/05/2018 mhaidhm [ga] mhaidhm گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 mbainis [ga] mbainis گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 Bealaí gur féidir éisteacht [ga] Bealaí gur féidir éisteacht گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 cad a deir siad? [ga] cad a deir siad? گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 Tiomna [ga] Tiomna گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 is mó [ga] is mó گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 an ghiolcach [ga] an ghiolcach گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 Ó Foghladha [ga] Ó Foghladha گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 más ea [ga] más ea گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 críochnóirí [ga] críochnóirí گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 cuimil [ga] cuimil گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 a luaithe [ga] a luaithe گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 Gabhaile [ga] Gabhaile گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 créacht [ga] créacht گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 fallaí [ga] fallaí گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 ar chlé [ga] ar chlé گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 an fhaill [ga] an fhaill گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 teachtaí [ga] teachtaí گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 d'aonar [ga] d'aonar گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 ní fhónfaidh sé [ga] ní fhónfaidh sé گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 dearna [ga] dearna گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 bhfásann [ga] bhfásann گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 thriúr [ga] thriúr گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 sháraíonn [ga] sháraíonn گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 machnaigh [ga] machnaigh گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 gannchuid [ga] gannchuid گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 curiarracht [ga] curiarracht گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 ngloine [ga] ngloine گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 biatachas [ga] biatachas گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2018 Éire Saor [ga] Éire Saor گۆکردنی 0 دەنگی