بەکارهێنەر:

BridEilis

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی BridEilis

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
12/12/2019 stráinín [ga] stráinín گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 sainfheidhmeach [ga] sainfheidhmeach گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 suaill [ga] suaill گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 daingnigh [ga] daingnigh گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 muintearas [ga] muintearas گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 vása [ga] vása گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 fallaing [ga] fallaing گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 ligean ort [ga] ligean ort گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 carthanas [ga] carthanas گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 dual [ga] dual گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 beachtú [ga] beachtú گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 toll [ga] toll گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 toll in airde [ga] toll in airde گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 rannpháirteach [ga] rannpháirteach گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 dealaigh [ga] dealaigh گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 dealú [ga] dealú گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 dhealaigh [ga] dhealaigh گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 fáisceadh [ga] fáisceadh گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 chomh-dhothuigtheacht [ga] chomh-dhothuigtheacht گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 tuigtheacht [ga] tuigtheacht گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 chomh-inthuigtheacht [ga] chomh-inthuigtheacht گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 corruair [ga] corruair گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 ar uairibh [ga] ar uairibh گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 coinsiasach [ga] coinsiasach گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 pléascach [ga] pléascach گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 níorbh ea [ga] níorbh ea گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 eiseamláir [ga] eiseamláir گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 gléasadh [ga] gléasadh گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 arbh é [ga] arbh é گۆکردنی 0 دەنگی
12/12/2019 arbh ea [ga] arbh ea گۆکردنی 0 دەنگی