پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
13/08/2012 Zeugenschaft [de] Zeugenschaft گۆکردنی 0 دەنگی
13/08/2012 Verstärkungssilbe [de] Verstärkungssilbe گۆکردنی 0 دەنگی
13/08/2012 Schöpfeimer [de] Schöpfeimer گۆکردنی 0 دەنگی
13/08/2012 Schneehaufen [de] Schneehaufen گۆکردنی 0 دەنگی
13/08/2012 Truppenteil [de] Truppenteil گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2012 zuckerhältig [de] zuckerhältig گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2012 Euphrosyne [de] Euphrosyne گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2012 Euphorbia [de] Euphorbia گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2012 weihevoll [de] weihevoll گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2012 Blutandrang [de] Blutandrang گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2012 Weihling [de] Weihling گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2012 Weihnachtsgeschäft [de] Weihnachtsgeschäft گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2012 Blut-und-Boden-Dichtung [de] Blut-und-Boden-Dichtung گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2012 Weihnachtsremuneration [de] Weihnachtsremuneration گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2012 Blutausstrich [de] Blutausstrich گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2012 Blutbeule [de] Blutbeule گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2012 Weihgabe [de] Weihgabe گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2012 eupelagisch [de] eupelagisch گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2012 Weihnachtszuwendung [de] Weihnachtszuwendung گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2012 weihräuchern [de] weihräuchern گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2012 Weihnachtsverkehr [de] Weihnachtsverkehr گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2012 Weihrelief [de] Weihrelief گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2012 Weihwasserkessel [de] Weihwasserkessel گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2012 Weihwasserwedel [de] Weihwasserwedel گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2012 Weihwedel [de] Weihwedel گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2012 Weihrauchfass [de] Weihrauchfass گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2012 Blutader [de] Blutader گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2012 Weihestunde [de] Weihestunde گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2012 Zuckfuß [de] Zuckfuß گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2012 zuckrig [de] zuckrig گۆکردنی 0 دەنگی