پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
17/06/2013 syede [da] syede گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2013 otaku [da] otaku گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2013 Heimdal [da] Heimdal گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2013 Det sjællandske Jernbaneselskab [da] Det sjællandske Jernbaneselskab گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2013 raketvidenskab [da] raketvidenskab گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2013 kyllingesuppe [da] kyllingesuppe گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2013 biblen [da] biblen گۆکردنی 0 دەنگی
17/06/2013 lagt [da] lagt گۆکردنی 1 دەنگی
17/06/2013 Sanna [da] Sanna گۆکردنی 0 دەنگی