پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
13/12/2018 Cialénne (Natale) [frp] Cialénne (Natale) گۆکردنی 0 دەنگی
08/03/2015 ma t'tie fin ou fol [frp] ma t'tie fin ou fol گۆکردنی 0 دەنگی
08/03/2015 fôi [frp] fôi گۆکردنی 0 دەنگی
08/03/2015 foi [frp] foi گۆکردنی 0 دەنگی
08/03/2015 oi [frp] oi گۆکردنی 0 دەنگی
08/03/2015 ôi [frp] ôi گۆکردنی 0 دەنگی
08/03/2015 Ohta [frp] Ohta گۆکردنی 0 دەنگی
08/03/2015 or [frp] or گۆکردنی 0 دەنگی
08/03/2015 boton d'or [frp] boton d'or گۆکردنی 0 دەنگی
08/03/2015 vert [frp] vert گۆکردنی 0 دەنگی
08/03/2015 2 [frp] 2 گۆکردنی 0 دەنگی
08/03/2015 â [frp] â گۆکردنی 0 دەنگی
08/03/2015 néi [frp] néi گۆکردنی 0 دەنگی
08/03/2015 ichtâgio [frp] ichtâgio گۆکردنی 0 دەنگی
08/03/2015 Vâl d'Aoûta [frp] Vâl d'Aoûta گۆکردنی 0 دەنگی
08/03/2015 Lillaz [frp] Lillaz گۆکردنی 0 دەنگی
08/03/2015 ara [frp] ara گۆکردنی 0 دەنگی
07/03/2015 5 [frp] 5 گۆکردنی 0 دەنگی
07/03/2015 4 [frp] 4 گۆکردنی 0 دەنگی
07/03/2015 3 [frp] 3 گۆکردنی 0 دەنگی
07/03/2015 1 [frp] 1 گۆکردنی 0 دەنگی
07/03/2015 doush [frp] doush گۆکردنی 0 دەنگی
07/03/2015 doui [frp] doui گۆکردنی 0 دەنگی
07/03/2015 Roma [frp] Roma گۆکردنی 0 دەنگی
07/03/2015 cranma [frp] cranma گۆکردنی 0 دەنگی
07/03/2015 ajiéia [frp] ajiéia گۆکردنی 0 دەنگی
07/03/2015 chun [frp] chun گۆکردنی 0 دەنگی
07/03/2015 [frp] sò گۆکردنی 0 دەنگی