پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
29/07/2009 cielo [es] cielo گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2009 caballo [es] caballo گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2009 Buenos Aires [es] Buenos Aires گۆکردنی 8 دەنگی باشترین بێژە کردن
29/07/2009 Maradona [es] Maradona گۆکردنی 1 دەنگی
29/07/2009 efeméride [es] efeméride گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2009 carcelero [es] carcelero گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
29/07/2009 borra [es] borra گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2009 compatibilidad [es] compatibilidad گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2009 establo [es] establo گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2009 estetoscopio [es] estetoscopio گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2009 séptico [es] séptico گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2009 neerlandés [es] neerlandés گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
29/07/2009 precoz [es] precoz گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2009 humildad [es] humildad گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2009 idílico [es] idílico گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2009 cigarrillos [es] cigarrillos گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2009 emancipación [es] emancipación گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
29/07/2009 Diego Milito [es] Diego Milito گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2009 cabeza [es] cabeza گۆکردنی 1 دەنگی
29/07/2009 Antonio de Ulloa [es] Antonio de Ulloa گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2009 llamar [es] llamar گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2009 canción [es] canción گۆکردنی 2 دەنگی
29/07/2009 argentino [es] argentino گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
29/07/2009 computadora [es] computadora گۆکردنی 0 دەنگی
29/07/2009 Camilla [es] Camilla گۆکردنی 0 دەنگی