بەکارهێنەر:

AqQoyriq

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی AqQoyriq

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
08/06/2019 төпләнелгән [tt] төпләнелгән گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2019 фолиант [tt] фолиант گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2019 чахохбили [tt] чахохбили گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2019 көңгерле [tt] көңгерле گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2019 акчагыллы [tt] акчагыллы گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2019 зияшлеләр [tt] зияшлеләр گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2019 көңгерлеләр [tt] көңгерлеләр گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2019 акчагыллылар [tt] акчагыллылар گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2019 усылылар [tt] усылылар گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2019 дүртенчел [tt] дүртенчел گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2019 калтасылылар [tt] калтасылылар گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2019 Акчагыл [tt] Акчагыл گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2019 стратиграфия [tt] стратиграфия گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2019 ияр [tt] ияр گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2019 нематодалар [tt] нематодалар گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2019 токсокароз [tt] токсокароз گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2019 стронгилоидоз [tt] стронгилоидоз گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2019 анкилостомоз [tt] анкилостомоз گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2019 нематодозлар [tt] нематодозлар گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2019 нематодаларны [tt] нематодаларны گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2019 суалчансыманнарның [tt] суалчансыманнарның گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2019 нематода [tt] нематода گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2019 киштәләрне [tt] киштәләрне گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2019 өрегезнеме [tt] өрегезнеме گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2019 ызандашлардыр [tt] ызандашлардыр گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2019 акайтсалар [tt] акайтсалар گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2019 кызартсалар [tt] кызартсалар گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2019 сырлаткансың [tt] сырлаткансың گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2019 кондызларыбызның [tt] кондызларыбызның گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2019 өребездәме [tt] өребездәме گۆکردنی 0 دەنگی