بەکارهێنەر:

AqQoyriq

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی AqQoyriq

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
22/08/2019 циклоидалар [tt] циклоидалар گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2019 мыекчасы [tt] мыекчасы گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2019 чирканчыкка [tt] чирканчыкка گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2019 кардиоида [tt] кардиоида گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2019 бөтерелгәнгә [tt] бөтерелгәнгә گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2019 бөтерелгәндә [tt] бөтерелгәндә گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2019 һипоциклоидалар [tt] һипоциклоидалар گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2019 иярүчесен [tt] иярүчесен گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2019 ияртелүчесе [tt] ияртелүчесе گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2019 валлары [tt] валлары گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2019 валдагы [tt] валдагы گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2019 валлардагы [tt] валлардагы گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2019 берүзебездә [tt] берүзебездә گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2019 тибенгеләренең [tt] тибенгеләренең گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2019 сөргенчеләрен [tt] сөргенчеләрен گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2019 тугымнарын [tt] тугымнарын گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2019 тешчәләр [tt] тешчәләр گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2019 сугансыман [tt] сугансыман گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2019 тешчәләрдән [tt] тешчәләрдән گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2019 сарымсакны [tt] сарымсакны گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2019 суганнарындагы [tt] суганнарындагы گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2019 тугымының [tt] тугымының گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2019 тугымнарны [tt] тугымнарны گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2019 тугымнардан [tt] тугымнардан گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2019 тугымнарның [tt] тугымнарның گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2019 тугымнарына [tt] тугымнарына گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2019 тугымыннан [tt] тугымыннан گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2019 тугымнарының [tt] тугымнарының گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2019 тугымнарыннан [tt] тугымнарыннан گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2019 тугымнарында [tt] тугымнарында گۆکردنی 0 دەنگی