بەکارهێنەر:

AqQoyriq

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی AqQoyriq

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
04/05/2018 каймактыр [tt] каймактыр گۆکردنی 0 دەنگی
04/05/2018 комымы [tt] комымы گۆکردنی 0 دەنگی
04/05/2018 камырдадыр [tt] камырдадыр گۆکردنی 0 دەنگی
04/05/2018 утлыкларыма [tt] утлыкларыма گۆکردنی 0 دەنگی
04/05/2018 атлагычымны [tt] атлагычымны گۆکردنی 0 دەنگی
04/05/2018 эремчекнеңме [tt] эремчекнеңме گۆکردنی 0 دەنگی
04/05/2018 тавыктадыр [tt] тавыктадыр گۆکردنی 0 دەنگی
04/05/2018 каймакта [tt] каймакта گۆکردنی 0 دەنگی
04/05/2018 утлыкларыңа [tt] утлыкларыңа گۆکردنی 0 دەنگی
04/05/2018 атлагычымнан [tt] атлагычымнан گۆکردنی 0 دەنگی
04/05/2018 ипиенәме [tt] ипиенәме گۆکردنی 0 دەنگی
04/05/2018 дөгеме [tt] дөгеме گۆکردنی 0 دەنگی
04/05/2018 комныңдыр [tt] комныңдыр گۆکردنی 0 دەنگی
04/05/2018 утлыкларгамы [tt] утлыкларгамы گۆکردنی 0 دەنگی
04/05/2018 атлагычка [tt] атлагычка گۆکردنی 0 دەنگی
04/05/2018 балныңмы [tt] балныңмы گۆکردنی 0 دەنگی
04/05/2018 иттәдер [tt] иттәдер گۆکردنی 0 دەنگی
04/05/2018 комынмы [tt] комынмы گۆکردنی 0 دەنگی
04/05/2018 утлыгымдадыр [tt] утлыгымдадыр گۆکردنی 0 دەنگی
04/05/2018 атлагычыңны [tt] атлагычыңны گۆکردنی 0 دەنگی
04/05/2018 ипигәме [tt] ипигәме گۆکردنی 0 دەنگی
04/05/2018 чәедер [tt] чәедер گۆکردنی 0 دەنگی
04/05/2018 йомыркасында [tt] йомыркасында گۆکردنی 0 دەنگی
04/05/2018 утлыгыңныңдыр [tt] утлыгыңныңдыр گۆکردنی 0 دەنگی
04/05/2018 атлагычыңмы [tt] атлагычыңмы گۆکردنی 0 دەنگی
04/05/2018 бугыңныдыр [tt] бугыңныдыр گۆکردنی 0 دەنگی
04/05/2018 калталарыма [tt] калталарыма گۆکردنی 0 دەنگی
04/05/2018 балталарыбызданмы [tt] балталарыбызданмы گۆکردنی 0 دەنگی
04/05/2018 күбәймиләрме [tt] күбәймиләрме گۆکردنی 0 دەنگی
04/05/2018 ашыдыр [tt] ашыдыр گۆکردنی 0 دەنگی