بەکارهێنەر:

AqQoyriq

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی AqQoyriq

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
06/07/2018 кәлтәгәдер [tt] кәлтәгәдер گۆکردنی 0 دەنگی
06/07/2018 алашагадыр [tt] алашагадыр گۆکردنی 0 دەنگی
06/07/2018 буяучымны [tt] буяучымны گۆکردنی 0 دەنگی
01/07/2018 бозыгындамы [tt] бозыгындамы گۆکردنی 0 دەنگی
01/07/2018 укыр-өйрәнер [tt] укыр-өйрәнер گۆکردنی 0 دەنگی
01/07/2018 мәгънәсезлекнең [tt] мәгънәсезлекнең گۆکردنی 0 دەنگی
01/07/2018 көшелләрендә [tt] көшелләрендә گۆکردنی 0 دەنگی
01/07/2018 матавыкмы [tt] матавыкмы گۆکردنی 0 دەنگی
29/06/2018 суҗыярынадыр [tt] суҗыярынадыр گۆکردنی 0 دەنگی
29/06/2018 билчәнендер [tt] билчәнендер گۆکردنی 0 دەنگی
29/06/2018 черемчелендер [tt] черемчелендер گۆکردنی 0 دەنگی
29/06/2018 эремәләргә [tt] эремәләргә گۆکردنی 0 دەنگی
29/06/2018 тарлавыкларыннан [tt] тарлавыкларыннан گۆکردنی 0 دەنگی
29/06/2018 суҗыярындыр [tt] суҗыярындыр گۆکردنی 0 دەنگی
29/06/2018 айлавыгындыр [tt] айлавыгындыр گۆکردنی 0 دەنگی
29/06/2018 эремәләрдә [tt] эремәләрдә گۆکردنی 0 دەنگی
29/06/2018 беләзегемне [tt] беләзегемне گۆکردنی 0 دەنگی
29/06/2018 тарлавыкларының [tt] тарлавыкларының گۆکردنی 0 دەنگی
29/06/2018 болгатмасын [tt] болгатмасын گۆکردنی 0 دەنگی
29/06/2018 черемчел [tt] черемчел گۆکردنی 0 دەنگی
29/06/2018 суҗыяр [tt] суҗыяр گۆکردنی 0 دەنگی
29/06/2018 айлавык [tt] айлавык گۆکردنی 0 دەنگی
29/06/2018 оносма [tt] оносма گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2018 София [tt] София گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2018 киенүчеләрдә [tt] киенүчеләрдә گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2018 утынымы [tt] утынымы گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2018 паханатында [tt] паханатында گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2018 төртелүләрдә [tt] төртелүләрдә گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2018 дөрләткәнгә [tt] дөрләткәнгә گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2018 дөрләтәләрме [tt] дөрләтәләрме گۆکردنی 0 دەنگی