بەکارهێنەر:

AqQoyriq

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی AqQoyriq

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
14/10/2019 юнганның [tt] юнганның گۆکردنی 0 دەنگی
14/10/2019 кунмаганга [tt] кунмаганга گۆکردنی 0 دەنگی
14/10/2019 тулмасыннар [tt] тулмасыннар گۆکردنی 0 دەنگی
14/10/2019 чыландыгыз [tt] чыландыгыз گۆکردنی 0 دەنگی
14/10/2019 томаландымы [tt] томаландымы گۆکردنی 0 دەنگی
14/10/2019 туңмаячаклар [tt] туңмаячаклар گۆکردنی 0 دەنگی
14/10/2019 чуммаганны [tt] чуммаганны گۆکردنی 0 دەنگی
14/10/2019 юнмаганга [tt] юнмаганга گۆکردنی 0 دەنگی
14/10/2019 кунмаганнан [tt] кунмаганнан گۆکردنی 0 دەنگی
14/10/2019 туңмаячаксыз [tt] туңмаячаксыз گۆکردنی 0 دەنگی
14/10/2019 чуммаганның [tt] чуммаганның گۆکردنی 0 دەنگی
14/10/2019 юнмаганны [tt] юнмаганны گۆکردنی 0 دەنگی
14/10/2019 кунмаганда [tt] кунмаганда گۆکردنی 0 دەنگی
14/10/2019 чуммаганнан [tt] чуммаганнан گۆکردنی 0 دەنگی
14/10/2019 юнмаганның [tt] юнмаганның گۆکردنی 0 دەنگی
14/10/2019 кунмаганны [tt] кунмаганны گۆکردنی 0 دەنگی
14/10/2019 чуммаганда [tt] чуммаганда گۆکردنی 0 دەنگی
14/10/2019 юнмаганнан [tt] юнмаганнан گۆکردنی 0 دەنگی
14/10/2019 кунмаганның [tt] кунмаганның گۆکردنی 0 دەنگی
14/10/2019 үзгәрешсез [tt] үзгәрешсез گۆکردنی 0 دەنگی
14/10/2019 сыйлатсалар [tt] сыйлатсалар گۆکردنی 0 دەنگی
14/10/2019 яздыртабыз [tt] яздыртабыз گۆکردنی 0 دەنگی
14/10/2019 бөдрәсе [tt] бөдрәсе گۆکردنی 0 دەنگی
14/10/2019 тиенәсе [tt] тиенәсе گۆکردنی 0 دەنگی
14/10/2019 ярыкка [tt] ярыкка گۆکردنی 0 دەنگی
14/10/2019 биздертәчәкләр [tt] биздертәчәкләр گۆکردنی 0 دەنگی
14/10/2019 уйлатачаклар [tt] уйлатачаклар گۆکردنی 0 دەنگی
14/10/2019 шәүләгә [tt] шәүләгә گۆکردنی 0 دەنگی
14/10/2019 сулулар [tt] сулулар گۆکردنی 0 دەنگی
14/10/2019 тамганда [tt] тамганда گۆکردنی 0 دەنگی