بەکارهێنەر:

AqQoyriq

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی AqQoyriq

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
17/09/2019 Гобәен [tt] Гобәен گۆکردنی 0 دەنگی
17/09/2019 Каюмы [tt] Каюмы گۆکردنی 0 دەنگی
17/09/2019 ыңгайламагач [tt] ыңгайламагач گۆکردنی 0 دەنگی
17/09/2019 җәлилчеләрдән [tt] җәлилчеләрдән گۆکردنی 0 دەنگی
17/09/2019 кормашчылардай [tt] кормашчылардай گۆکردنی 0 دەنگی
17/09/2019 ителгәннәрнең [tt] ителгәннәрнең گۆکردنی 0 دەنگی
17/09/2019 буйсынмадык [tt] буйсынмадык گۆکردنی 0 دەنگی
17/09/2019 Гөлчирәгә [tt] Гөлчирәгә گۆکردنی 0 دەنگی
17/09/2019 Исрайның [tt] Исрайның گۆکردنی 0 دەنگی
17/09/2019 ыңгайламады [tt] ыңгайламады گۆکردنی 0 دەنگی
17/09/2019 кормашчылардан [tt] кормашчылардан گۆکردنی 0 دەنگی
17/09/2019 игътибарлылыкка [tt] игътибарлылыкка گۆکردنی 0 دەنگی
17/09/2019 юан-юан [tt] юан-юан گۆکردنی 0 دەنگی
17/09/2019 юа-юа [tt] юа-юа گۆکردنی 0 دەنگی
17/09/2019 үсмерләрне [tt] үсмерләрне گۆکردنی 0 دەنگی
17/09/2019 Хәйдәрнең [tt] Хәйдәрнең گۆکردنی 0 دەنگی
17/09/2019 ыңгайламасын [tt] ыңгайламасын گۆکردنی 0 دەنگی
17/09/2019 җәлилчеләрдәге [tt] җәлилчеләрдәге گۆکردنی 0 دەنگی
17/09/2019 кормашчыдан [tt] кормашчыдан گۆکردنی 0 دەنگی
17/09/2019 игътибарлылыкның [tt] игътибарлылыкның گۆکردنی 0 دەنگی
17/09/2019 әйләнгәнсең [tt] әйләнгәнсең گۆکردنی 0 دەنگی
17/09/2019 Халидәнең [tt] Халидәнең گۆکردنی 0 دەنگی
17/09/2019 ыңгайлагандай [tt] ыңгайлагандай گۆکردنی 0 دەنگی
17/09/2019 җәлилчедәй [tt] җәлилчедәй گۆکردنی 0 دەنگی
17/09/2019 кормашчыдагы [tt] кормашчыдагы گۆکردنی 0 دەنگی
17/09/2019 игътибарлылыкны [tt] игътибарлылыкны گۆکردنی 0 دەنگی
17/09/2019 әтнәкәсе [tt] әтнәкәсе گۆکردنی 0 دەنگی
17/09/2019 Әнвәрне [tt] Әнвәрне گۆکردنی 0 دەنگی
17/09/2019 Гарифуллаңның [tt] Гарифуллаңның گۆکردنی 0 دەنگی
17/09/2019 Кыяметдиннең [tt] Кыяметдиннең گۆکردنی 0 دەنگی