بەکارهێنەر:

AqQoyriq

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی AqQoyriq

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
17/08/2019 сәясәт [tt] сәясәт گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2019 суккандагы [tt] суккандагы گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2019 комбайнына [tt] комбайнына گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2019 дусымлылар [tt] дусымлылар گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2019 йөгәнсезләнмәвенә [tt] йөгәнсезләнмәвенә گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2019 кыймылдашып [tt] кыймылдашып گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2019 йөрәкләндергән [tt] йөрәкләндергән گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2019 йомыкыйлангач [tt] йомыкыйлангач گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2019 йөгерекләнгәч [tt] йөгерекләнгәч گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2019 йомрылагач [tt] йомрылагач گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2019 йөгәнсезләнгәч [tt] йөгәнсезләнгәч گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2019 йокымсырамагач [tt] йокымсырамагач گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2019 көнчыгышкарак [tt] көнчыгышкарак گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2019 берәрегездә [tt] берәрегездә گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2019 җырлаучыларынмы [tt] җырлаучыларынмы گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2019 юлламаучыларыгыз [tt] юлламаучыларыгыз گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2019 юлламаучысының [tt] юлламаучысының گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2019 йогышсызланмагач [tt] йогышсызланмагач گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2019 йөрәкләндергәч [tt] йөрәкләндергәч گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2019 йонланмагач [tt] йонланмагач گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2019 йомыкыйланмагач [tt] йомыкыйланмагач گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2019 йомрыламагач [tt] йомрыламагач گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2019 йөрәкләндермәгән [tt] йөрәкләндермәгән گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2019 саплан [tt] саплан گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2019 буклат [tt] буклат گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2019 сыргала [tt] сыргала گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2019 йөрәкләнмәгәч [tt] йөрәкләнмәгәч گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2019 йокканга [tt] йокканга گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2019 балкышлан [tt] балкышлан گۆکردنی 0 دەنگی
17/08/2019 табылганны [tt] табылганны گۆکردنی 0 دەنگی