بەکارهێنەر:

AqQoyriq

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی AqQoyriq

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
24/06/2019 язмышларыныңдыр [tt] язмышларыныңдыр گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2019 орышларыгыздандыр [tt] орышларыгыздандыр گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2019 болытыгызга [tt] болытыгызга گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2019 өязләреңдәме [tt] өязләреңдәме گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2019 алмазыбызныдыр [tt] алмазыбызныдыр گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2019 кибетебезнеңме [tt] кибетебезнеңме گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2019 олысларымдадыр [tt] олысларымдадыр گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2019 олысларыгызданмы [tt] олысларыгызданмы گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2019 кибетләрегездәдер [tt] кибетләрегездәдер گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2019 борысларыгызнымы [tt] борысларыгызнымы گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2019 өлешләрегезнеңдер [tt] өлешләрегезнеңдер گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2019 савытыгызда [tt] савытыгызда گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2019 болытларымны [tt] болытларымны گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2019 кәрәзләрегездәнме [tt] кәрәзләрегездәнме گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2019 артышымда [tt] артышымда گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2019 тиресегезнедер [tt] тиресегезнедер گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2019 кибетләребезнедер [tt] кибетләребезнедер گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2019 өлешегезне [tt] өлешегезне گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2019 өметләрегезнеңдер [tt] өметләрегезнеңдер گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2019 артышымны [tt] артышымны گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2019 тиресләредер [tt] тиресләредер گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2019 савыткамы [tt] савыткамы گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2019 алмазданмы [tt] алмазданмы گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2019 өязгәдер [tt] өязгәдер گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2019 орышыңны [tt] орышыңны گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2019 артышында [tt] артышында گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2019 олысларымны [tt] олысларымны گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2019 кибетләренеңдер [tt] кибетләренеңдер گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2019 тирескә [tt] тирескә گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2019 орышларыгызда [tt] орышларыгызда گۆکردنی 0 دەنگی