پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
12/09/2012 heltidsstudier [sv] heltidsstudier گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 rekrytera [sv] rekrytera گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 godkänna [sv] godkänna گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 prestigefyllda [sv] prestigefyllda گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 lärosäten [sv] lärosäten گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 högskoleexamen [sv] högskoleexamen گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 arbetsinnehåll [sv] arbetsinnehåll گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 behörighet [sv] behörighet گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 högskolestuderande [sv] högskolestuderande گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 gymnasieutbildning [sv] gymnasieutbildning گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 intrycket [sv] intrycket گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 ambulanssjukvård [sv] ambulanssjukvård گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 behandlingsassistent [sv] behandlingsassistent گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 yrkesgymnasieskola [sv] yrkesgymnasieskola گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 måltidskreatör [sv] måltidskreatör گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 värdskap [sv] värdskap گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 rikspolischef [sv] rikspolischef گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 Svenson [sv] Svenson گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 länspolismästare [sv] länspolismästare گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 förbundsområdesordförande [sv] förbundsområdesordförande گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 myndighetsledning [sv] myndighetsledning گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 länspolismyndigheter [sv] länspolismyndigheter گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 samverkansavtal [sv] samverkansavtal گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 effektiviseringsarbetet [sv] effektiviseringsarbetet گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 verksamhetens [sv] verksamhetens گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 polismyndigheter [sv] polismyndigheter گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 rikspolischefen [sv] rikspolischefen گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 Otydliga [sv] Otydliga گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 modernt [sv] modernt گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 medarbetardriven [sv] medarbetardriven گۆکردنی 0 دەنگی