پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
12/09/2012 utbildningsområdet [sv] utbildningsområdet گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 engagerat [sv] engagerat گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 lyhördhet [sv] lyhördhet گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 Polisförbundet [sv] Polisförbundet گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 poliser [sv] poliser گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 arbetsmetoder [sv] arbetsmetoder گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 karriärutveckling [sv] karriärutveckling گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 Medlemsundersökningen [sv] Medlemsundersökningen گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 temperaturmätare [sv] temperaturmätare گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 uppmärksammat [sv] uppmärksammat گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 omorganisationen [sv] omorganisationen گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 förstatligandet [sv] förstatligandet گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 medarbetarna [sv] medarbetarna گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 ledarskapet [sv] ledarskapet گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 synpunkter [sv] synpunkter گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 ­högskolor [sv] ­högskolor گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 universitetsstatus [sv] universitetsstatus گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 debatteras [sv] debatteras گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 nyutkommen [sv] nyutkommen گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 testade [sv] testade گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 uppmärksammad [sv] uppmärksammad گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 huvudpoängen [sv] huvudpoängen گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 studieinsatser [sv] studieinsatser گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 högskole­utbildning [sv] högskole­utbildning گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 studieovana [sv] studieovana گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 Författarna [sv] Författarna گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 välutbildade [sv] välutbildade گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 framstegen [sv] framstegen گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 måttliga [sv] måttliga گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2012 högskolorna [sv] högskolorna گۆکردنی 0 دەنگی