پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
12/08/2010 fortísimo [es] fortísimo گۆکردنی 0 دەنگی
12/08/2010 señorito andaluz [es] señorito andaluz گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/08/2010 estilismo [es] estilismo گۆکردنی 0 دەنگی
12/08/2010 funicular [es] funicular گۆکردنی 1 دەنگی
12/08/2010 canalla [es] canalla گۆکردنی 0 دەنگی
12/08/2010 gonorrea [es] gonorrea گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/08/2010 concentración [es] concentración گۆکردنی 0 دەنگی
12/08/2010 regionalismo [es] regionalismo گۆکردنی 0 دەنگی
12/08/2010 transformaciones [es] transformaciones گۆکردنی 0 دەنگی
12/08/2010 emergencias [es] emergencias گۆکردنی 0 دەنگی
12/08/2010 fecundar [es] fecundar گۆکردنی 0 دەنگی
12/08/2010 inseminar [es] inseminar گۆکردنی 0 دەنگی
12/08/2010 famoso [es] famoso گۆکردنی 1 دەنگی
12/08/2010 ascensor [es] ascensor گۆکردنی 3 دەنگی
12/08/2010 alpino [es] alpino گۆکردنی 0 دەنگی
12/08/2010 territorial [es] territorial گۆکردنی 0 دەنگی
12/08/2010 purificar [es] purificar گۆکردنی 0 دەنگی
12/08/2010 apiadar [es] apiadar گۆکردنی 0 دەنگی
12/08/2010 indignarse [es] indignarse گۆکردنی 0 دەنگی
12/08/2010 misericordia [es] misericordia گۆکردنی 1 دەنگی
12/08/2010 absolutismo [es] absolutismo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/08/2010 ilustración [es] ilustración گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/08/2010 manipular [es] manipular گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/08/2010 católico [es] católico گۆکردنی 0 دەنگی
12/08/2010 abandonar [es] abandonar گۆکردنی 4 دەنگی
12/08/2010 misterio [es] misterio گۆکردنی 1 دەنگی
12/08/2010 injusticia [es] injusticia گۆکردنی 1 دەنگی
12/08/2010 engreído [es] engreído گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/08/2010 maleducado [es] maleducado گۆکردنی 1 دەنگی
12/08/2010 conocer [es] conocer گۆکردنی 0 دەنگی