بەکارهێنەر:

Albana

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Albana

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
06/11/2019 snob [sq] snob گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2019 hiri [sq] hiri گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2019 smir [sq] smir گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2019 mëmëdhe [sq] mëmëdhe گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2019 qytetarëve [sq] qytetarëve گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2019 mirëpo [sq] mirëpo گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2019 shumica [sq] shumica گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2019 shumicë [sq] shumicë گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2019 e [sq] e گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2019 i [sq] i گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2019 neglizhojmë [sq] neglizhojmë گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2019 neglizhoj [sq] neglizhoj گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2019 këtë [sq] këtë گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2019 kjo [sq] kjo گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2019 pjesë [sq] pjesë گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2019 kujdesemi [sq] kujdesemi گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2019 kujdesem [sq] kujdesem گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2019 lëkurën [sq] lëkurën گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2019 Duke [sq] Duke گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2019 mos [sq] mos گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2019 përdorur [sq] përdorur گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2019 përdor [sq] përdor گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2019 kalë-fuqi [sq] kalë-fuqi گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2019 kremra [sq] kremra گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2019 xoxa [sq] xoxa گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2019 Rehovë [sq] Rehovë گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2019 tillë [sq] tillë گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2019 rrezet e diellit [sq] rrezet e diellit گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2019 shpesh [sq] shpesh گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2019 dinë [sq] dinë گۆکردنی 0 دەنگی