هاوپۆل:

wooden

ڕاستاندنی wooden گۆکردنەکان

 • xylophone گۆکردنی xylophone [en]
 • putlog گۆکردنی putlog [en]
 • trug گۆکردنی trug [de]
 • daube گۆکردنی daube [fr]
 • Flexible Flyer گۆکردنی Flexible Flyer [en]
 • xyloid گۆکردنی xyloid [en]
 • cathead گۆکردنی cathead [en]
 • Holztrog گۆکردنی Holztrog [de]
 • Seitenbrett گۆکردنی Seitenbrett [de]
 • backet گۆکردنی backet [en]
 • pressback گۆکردنی pressback [en]
 • drveni تۆمارکردنی گۆکردنی drveni [sr] بێژە نەکراو
 • a brenn تۆمارکردنی گۆکردنی a brenn [kw] بێژە نەکراو