هاوپۆل:

web 2.0

ڕاستاندنی web 2.0 گۆکردنەکان

  • Tumblr گۆکردنی Tumblr [en]
  • Waze گۆکردنی Waze [en]
  • nginx گۆکردنی nginx [en]
  • 豆瓣 گۆکردنی 豆瓣 [hak]
  • web design گۆکردنی web design [en]
  • AngularJS گۆکردنی AngularJS [en]
  • Transket گۆکردنی Transket [en]
  • Lighttpd گۆکردنی Lighttpd [en]
  • Ushahidi گۆکردنی Ushahidi [sw]