هاوپۆل:

vulgar

ڕاستاندنی vulgar گۆکردنەکان

 • shit گۆکردنی shit [en]
 • cunt گۆکردنی cunt [en]
 • kurwa mać گۆکردنی kurwa mać [pl]
 • tits گۆکردنی tits [en]
 • O, kurwa! گۆکردنی O, kurwa! [pl]
 • ass گۆکردنی ass [en]
 • asshole گۆکردنی asshole [en]
 • damn گۆکردنی damn [en]
 • twat گۆکردنی twat [en]
 • cock گۆکردنی cock [en]
 • chuj گۆکردنی chuj [pl]
 • douchebag گۆکردنی douchebag [en]
 • nigger گۆکردنی nigger [en]
 • bollocks گۆکردنی bollocks [en]
 • faggot گۆکردنی faggot [en]
 • git گۆکردنی git [en]
 • cojones گۆکردنی cojones [es]
 • slang گۆکردنی slang [en]
 • gówno گۆکردنی gówno [pl]
 • wanker گۆکردنی wanker [en]
 • bullshit گۆکردنی bullshit [en]
 • píča گۆکردنی píča [cs]
 • motherfucker گۆکردنی motherfucker [en]
 • kurva گۆکردنی kurva [cs]
 • douche bag گۆکردنی douche bag [en]
 • zajebiste گۆکردنی zajebiste [pl]
 • bugger گۆکردنی bugger [en]
 • jerk-off گۆکردنی jerk-off [en]
 • 傻逼 گۆکردنی 傻逼 [zh]
 • blimey گۆکردنی blimey [en]
 • spierdalaj گۆکردنی spierdalaj [pl]
 • fucked up گۆکردنی fucked up [en]
 • 頂你個肺 گۆکردنی 頂你個肺 [yue]
 • cake-hole گۆکردنی cake-hole [en]
 • turd گۆکردنی turd [en]
 • slag گۆکردنی slag [en]
 • cum گۆکردنی cum [la]
 • shit happens گۆکردنی shit happens [en]
 • shite گۆکردنی shite [en]
 • jizz گۆکردنی jizz [en]
 • Fucking گۆکردنی Fucking [en]
 • bumface گۆکردنی bumface [en]
 • kutas گۆکردنی kutas [pl]
 • orospu گۆکردنی orospu [tr]
 • poontang گۆکردنی poontang [en]
 • devagar گۆکردنی devagar [pt]
 • skank گۆکردنی skank [en]
 • хуйня گۆکردنی хуйня [ru]
 • shitty گۆکردنی shitty [en]
 • Tata گۆکردنی Tata [pl]
 • dickhead گۆکردنی dickhead [en]
 • pissed off گۆکردنی pissed off [en]
 • swank گۆکردنی swank [en]
 • jebem ti mater گۆکردنی jebem ti mater [hr]
 • boner گۆکردنی boner [en]
 • pierdolę گۆکردنی pierdolę [pl]
 • cocksucker گۆکردنی cocksucker [en]
 • vai a farti fottere گۆکردنی vai a farti fottere [it]
 • drain plug گۆکردنی drain plug [en]
 • cwel گۆکردنی cwel [pl]
 • milf گۆکردنی milf [en]
 • minge گۆکردنی minge [en]
 • Dégage ! گۆکردنی Dégage ! [fr]
 • crapper گۆکردنی crapper [en]
 • shitload گۆکردنی shitload [en]
 • wanking گۆکردنی wanking [en]
 • fucker گۆکردنی fucker [en]
 • knobhead گۆکردنی knobhead [en]
 • badass گۆکردنی badass [en]
 • jebend گۆکردنی jebend [en]
 • sons of bitches گۆکردنی sons of bitches [en]
 • STFU گۆکردنی STFU [en]
 • mangina گۆکردنی mangina [en]
 • queef گۆکردنی queef [en]
 • clit گۆکردنی clit [en]
 • tough shit گۆکردنی tough shit [en]
 • jackass گۆکردنی jackass [en]
 • arsehole گۆکردنی arsehole [en]
 • czarnuch گۆکردنی czarnuch [pl]
 • scopare گۆکردنی scopare [it]
 • kokot گۆکردنی kokot [sk]
 • nennen گۆکردنی nennen [de]
 • Spierdalajmy stąd! گۆکردنی Spierdalajmy stąd! [pl]
 • pierdolić گۆکردنی pierdolić [pl]
 • fucktard گۆکردنی fucktard [en]
 • bambus گۆکردنی bambus [de]
 • buggered گۆکردنی buggered [en]
 • bollock گۆکردنی bollock [en]
 • come off گۆکردنی come off [en]
 • take the piss گۆکردنی take the piss [en]
 • pissant گۆکردنی pissant [en]
 • moose knuckle گۆکردنی moose knuckle [en]
 • sfajdać się گۆکردنی sfajdać się [pl]
 • naff گۆکردنی naff [en]
 • najebany گۆکردنی najebany [pl]
 • clusterfuck گۆکردنی clusterfuck [en]
 • quilombo گۆکردنی quilombo [es]
 • Shart گۆکردنی Shart [en]
 • dumbass گۆکردنی dumbass [en]
 • fucked گۆکردنی fucked [en]