هاوپۆل:

vowel

ڕاستاندنی vowel گۆکردنەکان

 • a گۆکردنی a [en]
 • æ گۆکردنی æ [no]
 • 母音 ぼいん گۆکردنی 母音 ぼいん [ja]
 • Ө گۆکردنی Ө [tt]
 • schwa گۆکردنی schwa [de]
 • aiueo گۆکردنی aiueo [ja]
 • ऑ گۆکردنی [hi]
 • अॅ گۆکردنی अॅ [hi]
 • uy (dipthong) گۆکردنی uy (dipthong) [tl]
 • iw (dipthong) گۆکردنی iw (dipthong) [tl]
 • ey (dipthong) گۆکردنی ey (dipthong) [tl]
 • aw (diphthong) گۆکردنی aw (diphthong) [tl]
 • aw (diptong) گۆکردنی aw (diptong) [tl]
 • صدا دار گۆکردنی صدا دار [fa]
 • oy (dipthong) گۆکردنی oy (dipthong) [tl]
 • vowil تۆمارکردنی گۆکردنی vowil [jam] بێژە نەکراو