هاوپۆل:

tree

ڕاستاندنی tree گۆکردنەکان

 • سیّین گۆکردنی سیّین [ur]
 • aerboo تۆمارکردنی گۆکردنی aerboo [zu] بێژە نەکراو
 • aliwen تۆمارکردنی گۆکردنی aliwen [arn] بێژە نەکراو
 • Cercidiphyllum japonicum تۆمارکردنی گۆکردنی Cercidiphyllum japonicum [en] بێژە نەکراو
 • èlber تۆمارکردنی گۆکردنی èlber [rgn] بێژە نەکراو
 • garaap تۆمارکردنی گۆکردنی garaap [wo] بێژە نەکراو
 • igitongati تۆمارکردنی گۆکردنی igitongati [rn] بێژە نەکراو
 • Kaffirlime تۆمارکردنی گۆکردنی Kaffirlime [no] بێژە نەکراو
 • kjimuatkw تۆمارکردنی گۆکردنی kjimuatkw [mic] بێژە نەکراو
 • Manchineel تۆمارکردنی گۆکردنی Manchineel [en] بێژە نەکراو
 • mtengo تۆمارکردنی گۆکردنی mtengo [ny] بێژە نەکراو
 • napaaqtuq تۆمارکردنی گۆکردنی napaaqtuq [ik] بێژە نەکراو
 • omuti تۆمارکردنی گۆکردنی omuti [lg] بێژە نەکراو
 • sefate تۆمارکردنی گۆکردنی sefate [st] بێژە نەکراو
 • setlhare تۆمارکردنی گۆکردنی setlhare [tn] بێژە نەکراو
 • sihlahla تۆمارکردنی گۆکردنی sihlahla [ss] بێژە نەکراو
 • umhlaza تۆمارکردنی گۆکردنی umhlaza [xh] بێژە نەکراو
 • vunikau تۆمارکردنی گۆکردنی vunikau [fj] بێژە نەکراو
 • 化粧柳 تۆمارکردنی گۆکردنی 化粧柳 [ja] بێژە نەکراو