هاوپۆل:

town

ڕاستاندنی town گۆکردنەکان

 • سوراب گۆکردنی سوراب [ur]
 • Urtx گۆکردنی Urtx [ca]
 • Pstrąże گۆکردنی Pstrąże [pl]
 • Wiśniowiec گۆکردنی Wiśniowiec [pl]
 • گڈانی گۆکردنی گڈانی [ur]
 • Èguet گۆکردنی Èguet [ca]
 • اَواران گۆکردنی اَواران [ur]
 • بیجاپور گۆکردنی بیجاپور [ur]
 • میراں پور گۆکردنی میراں پور [ur]
 • Enveig گۆکردنی Enveig [ca]
 • Umuezeala گۆکردنی Umuezeala [ig]
 • چمروک گۆکردنی چمروک [ur]
 • ऐनेगुंडी تۆمارکردنی گۆکردنی ऐनेगुंडी [hi] بێژە نەکراو
 • Cimaja تۆمارکردنی گۆکردنی Cimaja [ind] بێژە نەکراو
 • Gummidipoondi تۆمارکردنی گۆکردنی Gummidipoondi [ta] بێژە نەکراو
 • Лъэустэнхьабл تۆمارکردنی گۆکردنی Лъэустэнхьабл [ady] بێژە نەکراو
 • Carrutherstown تۆمارکردنی گۆکردنی Carrutherstown [en] بێژە نەکراو
 • Crosthwaite تۆمارکردنی گۆکردنی Crosthwaite [en] بێژە نەکراو
 • Sent Gençan تۆمارکردنی گۆکردنی Sent Gençan [oc] بێژە نەکراو
 • Aldworth تۆمارکردنی گۆکردنی Aldworth [en] بێژە نەکراو
 • ಪಟ್ಟಣದ تۆمارکردنی گۆکردنی ಪಟ್ಟಣದ [kn] بێژە نەکراو
 • il-Qrendi تۆمارکردنی گۆکردنی il-Qrendi [mt] بێژە نەکراو
 • L-Imdina تۆمارکردنی گۆکردنی L-Imdina [mt] بێژە نەکراو
 • Pepeekeo تۆمارکردنی گۆکردنی Pepeekeo [haw] بێژە نەکراو
 • tad-daqqaq تۆمارکردنی گۆکردنی tad-daqqaq [mt] بێژە نەکراو
 • Breage تۆمارکردنی گۆکردنی Breage [kw] بێژە نەکراو
 • Gedesby تۆمارکردنی گۆکردنی Gedesby [da] بێژە نەکراو
 • L-Imqabba تۆمارکردنی گۆکردنی L-Imqabba [mt] بێژە نەکراو
 • Pudnik تۆمارکردنی گۆکردنی Pudnik [mk] بێژە نەکراو
 • tamdint تۆمارکردنی گۆکردنی tamdint [kab] بێژە نەکراو
 • Baggaley تۆمارکردنی گۆکردنی Baggaley [en] بێژە نەکراو
 • Blair Atholl تۆمارکردنی گۆکردنی Blair Atholl [sco] بێژە نەکراو
 • Cairnryan تۆمارکردنی گۆکردنی Cairnryan [gd] بێژە نەکراو
 • Oelrichs تۆمارکردنی گۆکردنی Oelrichs [en] بێژە نەکراو
 • Uig تۆمارکردنی گۆکردنی Uig [en] بێژە نەکراو
 • Gravois Mills, Missouri تۆمارکردنی گۆکردنی Gravois Mills, Missouri [en] بێژە نەکراو
 • Lochgair تۆمارکردنی گۆکردنی Lochgair [en] بێژە نەکراو
 • Lyskerrys تۆمارکردنی گۆکردنی Lyskerrys [kw] بێژە نەکراو
 • Ogallala تۆمارکردنی گۆکردنی Ogallala [en] بێژە نەکراو
 • Rhaeadr Gwy تۆمارکردنی گۆکردنی Rhaeadr Gwy [cy] بێژە نەکراو