هاوپۆل:

to us

ڕاستاندنی to us گۆکردنەکان

  • לנו گۆکردنی לנו [he]
  • אלינו گۆکردنی אלינו [he]
  • bizə گۆکردنی bizə [az]
  • namaj تۆمارکردنی گۆکردنی namaj [nah] بێژە نەکراو