هاوپۆل:

thank you

ڕاستاندنی thank you گۆکردنەکان

 • e se گۆکردنی e se [yo]
 • rahmat گۆکردنی rahmat [uz]
 • ขอบใจ گۆکردنی ขอบใจ [th]
 • дзякую گۆکردنی дзякую [be]
 • Ευχαριστώ. گۆکردنی Ευχαριστώ. [el]
 • ຂອບໃຈຫຼາຍໆເດີ້ گۆکردنی ຂອບໃຈຫຼາຍໆເດີ້ [lo]
 • docih گۆکردنی docih [za]
 • tar tar ray تۆمارکردنی گۆکردنی tar tar ray [bo] بێژە نەکراو
 • ຂອບໃຈ تۆمارکردنی گۆکردنی ຂອບໃຈ [lo] بێژە نەکراو
 • jokanjal تۆمارکردنی گۆکردنی jokanjal [srr] بێژە نەکراو
 • meur ras تۆمارکردنی گۆکردنی meur ras [kw] بێژە نەکراو
 • аттьӧ تۆمارکردنی گۆکردنی аттьӧ [kv] بێژە نەکراو
 • ke a leboga تۆمارکردنی گۆکردنی ke a leboga [tn] بێژە نەکراو
 • Arkoun تۆمارکردنی گۆکردنی Arkoun [km] بێژە نەکراو
 • maruru تۆمارکردنی گۆکردنی maruru [ty] بێژە نەکراو
 • wazviita تۆمارکردنی گۆکردنی wazviita [sn] بێژە نەکراو
 • bo'otik تۆمارکردنی گۆکردنی bo'otik [yua] بێژە نەکراو
 • ndalumba تۆمارکردنی گۆکردنی ndalumba [toi] بێژە نەکراو
 • wela'lin تۆمارکردنی گۆکردنی wela'lin [mic] بێژە نەکراو