هاوپۆل:

testrész

ڕاستاندنی testrész گۆکردنەکان

 • fog گۆکردنی fog [en]
 • arc گۆکردنی arc [hu]
 • kar گۆکردنی kar [tr]
 • vér گۆکردنی vér [hu]
 • hüvelykujj گۆکردنی hüvelykujj [hu]
 • boka گۆکردنی boka [hu]
 • gyomor گۆکردنی gyomor [hu]
 • fej گۆکردنی fej [da]
 • hát گۆکردنی hát [hu]
 • nyelv گۆکردنی nyelv [hu]
 • ujj گۆکردنی ujj [hu]
 • szemöldök گۆکردنی szemöldök [hu]
 • nyak گۆکردنی nyak [hu]
 • térd گۆکردنی térd [hu]
 • szem گۆکردنی szem [hu]
 • állkapocs گۆکردنی állkapocs [hu]
 • bőr گۆکردنی bőr [hu]
 • láb گۆکردنی láb [hu]
 • csont گۆکردنی csont [hu]
 • fül گۆکردنی fül [hu]
 • váll گۆکردنی váll [hu]
 • száj گۆکردنی száj [hu]
 • lábszár گۆکردنی lábszár [hu]
 • kéz گۆکردنی kéz [hu]
 • sarok گۆکردنی sarok [hu]
 • könyök گۆکردنی könyök [hu]
 • izom گۆکردنی izom [hu]
 • lábujj گۆکردنی lábujj [hu]
 • mellkas گۆکردنی mellkas [hu]
 • torok گۆکردنی torok [hu]
 • orr گۆکردنی orr [hu]
 • ujjperc گۆکردنی ujjperc [hu]
 • csukló گۆکردنی csukló [hu]
 • szempilla گۆکردنی szempilla [hu]
 • homlok گۆکردنی homlok [hu]
 • ujjizület گۆکردنی ujjizület [hu]
 • csípő گۆکردنی csípő [hu]
 • hátgerinc گۆکردنی hátgerinc [hu]
 • jobb kar گۆکردنی jobb kar [hu]
 • jobb láb گۆکردنی jobb láb [hu]
 • derék گۆکردنی derék [hu]
 • bal láb گۆکردنی bal láb [hu]