هاوپۆل:

tennis player

ڕاستاندنی tennis player گۆکردنەکان

  • Mariam Bolkvadze تۆمارکردنی گۆکردنی Mariam Bolkvadze [ka] بێژە نەکراو
  • Mihika Yadav تۆمارکردنی گۆکردنی Mihika Yadav [hi] بێژە نەکراو
  • Mirza Basic تۆمارکردنی گۆکردنی Mirza Basic [bs] بێژە نەکراو
  • Nikoloz Basilashvili تۆمارکردنی گۆکردنی Nikoloz Basilashvili [ka] بێژە نەکراو
  • Oksana Kalashnikova تۆمارکردنی گۆکردنی Oksana Kalashnikova [ka] بێژە نەکراو
  • Pranjala Yadlapalli تۆمارکردنی گۆکردنی Pranjala Yadlapalli [hi] بێژە نەکراو
  • Ramkumar Ramanathan تۆمارکردنی گۆکردنی Ramkumar Ramanathan [hi] بێژە نەکراو
  • Saketh Myneni تۆمارکردنی گۆکردنی Saketh Myneni [hi] بێژە نەکراو
  • Somdev Dewarman تۆمارکردنی گۆکردنی Somdev Dewarman [hi] بێژە نەکراو