هاوپۆل:

symbols

ڕاستاندنی symbols گۆکردنەکان

 • e گۆکردنی e [de]
 • kangaroo گۆکردنی kangaroo [en]
 • @ گۆکردنی @ [uk]
 • vegvísir گۆکردنی vegvísir [is]
 • Marilyn Monroe گۆکردنی Marilyn Monroe [en]
 • C♯ گۆکردنی C♯ [en]
 • > گۆکردنی > [uk]
 • ⅔ گۆکردنی [da]
 • = گۆکردنی = [ru]
 • ≠ گۆکردنی [vi]
 • ≤ گۆکردنی [ru]
 • ½ گۆکردنی ½ [en]
 • ampersand گۆکردنی ampersand [en]
 • ~ گۆکردنی ~ [pt]
 • ≈ گۆکردنی [yue]
 • ≥ گۆکردنی [yue]
 • ¥ گۆکردنی ¥ [ja]
 • ^ گۆکردنی ^ [en]
 • hieroglyphs گۆکردنی hieroglyphs [en]
 • £ گۆکردنی £ [tt]
 • 소괄호 گۆکردنی 소괄호 [ko]
 • pentagram گۆکردنی pentagram [en]
 • ! (vykřičník) گۆکردنی ! (vykřičník) [cs]
 • ? (otazník) گۆکردنی ? (otazník) [cs]
 • - (pomlčka) گۆکردنی - (pomlčka) [cs]
 • ` گۆکردنی ` [ko]
 • © گۆکردنی © [en]
 • § گۆکردنی § [it]
 • :-) گۆکردنی :-) [uk]
 • - (mínus) گۆکردنی - (mínus) [cs]
 • : (dvojtečka) گۆکردنی : (dvojtečka) [cs]
 • logogram گۆکردنی logogram [en]
 • Pilgrim's Progress گۆکردنی Pilgrim's Progress [en]
 • √ گۆکردنی [ru]
 • / گۆکردنی / [da]
 • ₩ گۆکردنی [en]
 • = (rovná se) گۆکردنی = (rovná se) [cs]
 • ; (středník) گۆکردنی ; (středník) [cs]
 • ∫ گۆکردنی [it]
 • ∂ گۆکردنی [it]
 • () (závorky) گۆکردنی () (závorky) [pt]
 • Svastika گۆکردنی Svastika [sr]
 • ∑ گۆکردنی [hak]
 • semiotics گۆکردنی semiotics [en]
 • 느낌표 گۆکردنی 느낌표 [ko]
 • : (děleno) گۆکردنی : (děleno) [cs]
 • octothorpe گۆکردنی octothorpe [en]
 • ℗ گۆکردنی [yue]
 • \ گۆکردنی \ [ru]
 • Royal Bengal tiger گۆکردنی Royal Bengal tiger [en]
 • hieroglyph گۆکردنی hieroglyph [en]
 • + (plus) گۆکردنی + (plus) [cs]
 • 언더바 گۆکردنی 언더바 [ko]
 • 중괄호 گۆکردنی 중괄호 [ko]
 • 우물정 گۆکردنی 우물정 [ko]
 • { گۆکردنی { [en]
 • 슬래시 گۆکردنی 슬래시 [ko]
 • 큰따옴표 گۆکردنی 큰따옴표 [ko]
 • fylfot گۆکردنی fylfot [en]
 • buzzing گۆکردنی buzzing [en]
 • 콜론 گۆکردنی 콜론 [ko]
 • 대시 گۆکردنی 대시 [ko]
 • ↔ گۆکردنی [tt]
 • 세미콜론 گۆکردنی 세미콜론 [ko]
 • . (tečka) گۆکردنی . (tečka) [cs]
 • Ϙ گۆکردنی Ϙ [ru]
 • 작은따옴표 گۆکردنی 작은따옴표 [ko]
 • ◌ گۆکردنی [tt]
 • personify گۆکردنی personify [en]
 • ბორჯღალი گۆکردنی ბორჯღალი [ka]
 • Liverbird گۆکردنی Liverbird [en]
 • ↑ گۆکردنی [tt]
 • ↓ گۆکردنی [tt]
 • x (krát) گۆکردنی x (krát) [cs]
 • ○ گۆکردنی [tt]
 • 샵 گۆکردنی [ko]
 • 하이픈 گۆکردنی 하이픈 [ko]
 • ideograph گۆکردنی ideograph [en]
 • ← گۆکردنی [tt]
 • ƒ گۆکردنی ƒ [tt]
 • podtržítko گۆکردنی podtržítko [cs]
 • 대괄호 گۆکردنی 대괄호 [ko]
 • / (lomítko/lomeno) گۆکردنی / (lomítko/lomeno) [cs]
 • lion and the unicorn گۆکردنی lion and the unicorn [en]
 • ℞ گۆکردنی [en]
 • | گۆکردنی | [tt]
 • ↨ گۆکردنی [tt]
 • ● گۆکردنی [tt]
 • Ϡ گۆکردنی Ϡ [ru]
 • £ (Livre Sterling) گۆکردنی £ (Livre Sterling) [fr]
 • ' (apostrof/apostrofa) گۆکردنی ' (apostrof/apostrofa) [cs]
 • ∆ گۆکردنی [tt]
 • ¥ (Yen) گۆکردنی ¥ (Yen) [fr]
 • → گۆکردنی [tt]
 • grawlix گۆکردنی grawlix [en]
 • Inguz تۆمارکردنی گۆکردنی Inguz [en] بێژە نەکراو