هاوپۆل:

Swadesh list

ڕاستاندنی Swadesh list گۆکردنەکان

 • ich گۆکردنی
  ich [de]
 • zwei گۆکردنی
  zwei [de]
 • eins گۆکردنی
  eins [de]
 • duin گۆکردنی
  duin [nl]
 • Ilan گۆکردنی
  Ilan [nl]
 • amba گۆکردنی
  amba [eo]
 • waka گۆکردنی
  waka [mi]
 • gemu گۆکردنی
  gemu [ha]
 • Sunja گۆکردنی
  Sunja [hr]
 • ထဲ گۆکردنی
  ထဲ [my]
 • geren گۆکردنی
  geren [nds]
 • ဟောင်း گۆکردنی
  ဟောင်း [my]
 • အခိုး گۆکردنی
  အခိုး [my]
 • အငွေ့ گۆکردنی
  အငွေ့ [my]
 • လူ گۆکردنی
  လူ [my]
 • တစ် گۆکردنی
  တစ် [my]
 • ခွေး گۆکردنی
  ခွေး [my]
 • ၌ تۆمارکردنی گۆکردنی [my] بێژە نەکراو
 • absi تۆمارکردنی گۆکردنی absi [mnc] بێژە نەکراو
 • adarame تۆمارکردنی گۆکردنی adarame [mnc] بێژە نەکراو
 • aibide تۆمارکردنی گۆکردنی aibide [mnc] بێژە نەکراو
 • akū تۆمارکردنی گۆکردنی akū [mnc] بێژە نەکراو
 • atanggi تۆمارکردنی گۆکردنی atanggi [mnc] بێژە نەکراو
 • eiten تۆمارکردنی گۆکردنی eiten [mnc] بێژە نەکراو
 • ememu تۆمارکردنی گۆکردنی ememu [mnc] بێژە نەکراو
 • golmin تۆمارکردنی گۆکردنی golmin [mnc] بێژە نەکراو
 • gūwa تۆمارکردنی گۆکردنی gūwa [mnc] بێژە نەکراو
 • juwe تۆمارکردنی گۆکردنی juwe [mnc] بێژە نەکراو
 • komso تۆمارکردنی گۆکردنی komso [mnc] بێژە نەکراو
 • labdu تۆمارکردنی گۆکردنی labdu [mnc] بێژە نەکراو
 • ududu تۆمارکردنی گۆکردنی ududu [mnc] بێژە نەکراو
 • yabade تۆمارکردنی گۆکردنی yabade [mnc] بێژە نەکراو
 • ကစား تۆمارکردنی گۆکردنی ကစား [my] بێژە نەکراو
 • ကန် تۆمارکردنی گۆکردنی ကန် [my] بێژە نەکراو
 • ကလေး تۆمارکردنی گۆکردنی ကလေး [my] بێژە نەکراو
 • ကိုက် تۆمارکردنی گۆکردنی ကိုက် [my] بێژە نەکراو
 • ကိုင် تۆمارکردنی گۆکردنی ကိုင် [my] بێژە نەکراو
 • ကုတ် تۆمارکردنی گۆکردنی ကုတ် [my] بێژە نەکراو
 • ကောင်း تۆمارکردنی گۆکردنی ကောင်း [my] بێژە نەکراو
 • ကျ تۆمارکردنی گۆکردنی ကျ [my] بێژە نەکراو
 • ကျဉ်း تۆمارکردنی گۆکردنی ကျဉ်း [my] بێژە نەکراو
 • ကျဉ်းကျပ် تۆمارکردنی گۆکردنی ကျဉ်းကျပ် [my] بێژە نەکراو
 • ကျနော် تۆمارکردنی گۆکردنی ကျနော် [my] بێژە نەکراو
 • ကျမ تۆمارکردنی گۆکردنی ကျမ [my] بێژە نەکراو
 • ကျယ် تۆمارکردنی گۆکردنی ကျယ် [my] بێژە نەکراو
 • ကျယ်ဝန်း تۆمارکردنی گۆکردنی ကျယ်ဝန်း [my] بێژە نەکراو
 • ကျော تۆمارکردنی گۆکردنی ကျော [my] بێژە نەکراو
 • ကျောက် تۆمارکردنی گۆکردنی ကျောက် [my] بێژە نەکراو
 • ကျဲ تۆمارکردنی گۆکردنی ကျဲ [my] بێژە نەکراو
 • ကျွန်တော် تۆمارکردنی گۆکردنی ကျွန်တော် [my] بێژە نەکراو
 • ကျွန်မ تۆمارکردنی گۆکردنی ကျွန်မ [my] بێژە نەکراو
 • ကြယ် تۆمارکردنی گۆکردنی ကြယ် [my] بێژە نەکراو
 • ကြား تۆمارکردنی گۆکردنی ကြား [my] بێژە نەکراو
 • ကြိုး تۆمارکردنی گۆکردنی ကြိုး [my] بێژە نەکراو
 • ကြီး تۆمارکردنی گۆکردنی ကြီး [my] بێژە نەکراو
 • ကြီးမား تۆمارکردنی گۆکردنی ကြီးမား [my] بێژە نەکراو
 • ကြောက် تۆمارکردنی گۆکردنی ကြောက် [my] بێژە نەکراو
 • ကြောင့် تۆمارکردنی گۆکردنی ကြောင့် [my] بێژە نەکراو
 • ကွယ်လွန် تۆمارکردنی گۆکردنی ကွယ်လွန် [my] بێژە نەکراو
 • ခင်ပွန်း تۆمارکردنی گۆکردنی ခင်ပွန်း [my] بێژە نەکراو
 • ခင်ဗျား تۆمارکردنی گۆکردنی ခင်ဗျား [my] بێژە نەکراو
 • ခေါင်း تۆمارکردنی گۆکردنی ခေါင်း [my] بێژە نەکراو
 • ခဲ تۆمارکردنی گۆکردنی ခဲ [my] بێژە نەکراو
 • ချည် تۆمارکردنی گۆکردنی ချည် [my] بێژە نەکراو
 • ချမ်း تۆمارکردنی گۆکردنی ချမ်း [my] بێژە نەکراو
 • ချို تۆمارکردنی گۆکردنی ချို [my] بێژە نەکراو
 • ချိုး تۆمارکردنی گۆکردنی ချိုး [my] بێژە نەکراو
 • ချုပ် تۆمارکردنی گۆکردنی ချုပ် [my] بێژە نەکراو
 • ချော تۆمارکردنی گۆکردنی ချော [my] بێژە نەکراو
 • ချွန် تۆمارکردنی گۆکردنی ချွန် [my] بێژە نەکراو
 • ချွန်ထက် تۆمارکردنی گۆکردنی ချွန်ထက် [my] بێژە نەکراو
 • ခြေ تۆمارکردنی گۆکردنی ခြေ [my] بێژە نەکراو
 • ခြေထောက် تۆمارکردنی گۆکردنی ခြေထောက် [my] بێژە نەکراو
 • ခွဲ تۆمارکردنی گۆکردنی ခွဲ [my] بێژە نەکراو
 • ငါ تۆمارکردنی گۆکردنی ငါ [my] بێژە نەکراو
 • ငါး تۆمارکردنی گۆکردنی ငါး [my] بێژە نەکراو
 • ငါတို့ تۆمارکردنی گۆکردنی ငါတို့ [my] بێژە نەکراو
 • ငှက် تۆمارکردنی گۆکردنی ငှက် [my] بێژە نەکراو
 • စင်း تۆمارکردنی گۆکردنی စင်း [my] بێژە نەکراو
 • စဉ်းစား تۆمارکردنی گۆکردنی စဉ်းစား [my] بێژە نەکراو
 • စား تۆمارکردنی گۆکردنی စား [my] بێژە نەکراو
 • စိမ်း تۆمارکردنی گۆکردنی စိမ်း [my] بێژە نەکراو
 • စို تۆمارکردنی گۆکردنی စို [my] بێژە نەکراو
 • စီး تۆمارکردنی گۆکردنی စီး [my] بێژە نەکراو
 • စုပ် تۆمارکردنی گۆکردنی စုပ် [my] بێژە نەکراو
 • စေး تۆمارکردنی گۆکردنی စေး [my] بێژە نەکراو
 • စွဲ تۆمارکردنی گۆکردنی စွဲ [my] بێژە نەکراو
 • ဆံ تۆمارکردنی گۆکردنی ဆံ [my] بێژە نەکراو
 • ဆံပင် تۆمارکردنی گۆکردنی ဆံပင် [my] بێژە نەکراو
 • ဆား تۆمارکردنی گۆکردنی ဆား [my] بێژە نەکراو
 • ဆို تۆمارکردنی گۆکردنی ဆို [my] بێژە نەکراو
 • ဆိုး تۆمارکردنی گۆکردنی ဆိုး [my] بێژە نەکراو
 • ဆုံး تۆمارکردنی گۆکردنی ဆုံး [my] بێژە نەکراو
 • ဆော့ تۆمارکردنی گۆکردنی ဆော့ [my] بێژە نەکراو
 • ဇနီး تۆمارکردنی گۆکردنی ဇနီး [my] بێژە نەکراو
 • ည تۆمارکردنی گۆکردنی [my] بێژە نەکراو
 • ညစ်ထည်း تۆمارکردنی گۆکردنی ညစ်ထည်း [my] بێژە نەکراو
 • ညာ تۆمارکردنی گۆکردنی ညာ [my] بێژە نەکراو
 • ညှစ် تۆمارکردنی گۆکردنی ညှစ် [my] بێژە نەکراو
 • ညှပ် تۆمارکردنی گۆکردنی ညှပ် [my] بێژە نەکراو